Dette er ét af de mange nye gavlmalerier i Løkken. Foto: Kulturhus Løkken
Livet her

Verdensmål på gavlene i Løkken

Som et led i at markere de 17 verdensmål har flere gavle i Løkken fået nyt udseende

01. august 2022 kl. 10:03

Er man tilhænger af gavlmalerier byder Løkken nu på en række af slagsen i deres gader.

Det sker som led i et fokus på FN's 17 verdensmål, som Kulturhus Løkken og kunstneren Lise Vestergaard har stablet på benene. Kunstværkerne har fået den overordnede titel "Nature's way".

Kulturhus Løkken skriver på deres Facebook-side, at gavlmalerierne er kommet til verden "i et dejligt samarbejde med grundejere, Hjørring Kommune, Vejdirektoratet samt håndværere og frivillige".

- Vi er dybt taknemmelige for den varme modtagelse og byder jer velkommen til en dejlig men ikke helt almindelig vandring bag badebyen, skriver Kulturhus Løkken ligeledes på deres Facebook-side.

FN's 17 verdensmål

1 - Afskaf Fattigdom

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

2 - Stop sult

Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

3 - Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgruppe

4 - Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

5 - Ligestilling mellem Kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

6 - Rent Vand og Sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

7 - Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

8 - Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

9 - Industri Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

10 - Mindre Ulighed

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande

11 - Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

12 - Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

13 - Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

14 - Livet i havet

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

15 - Livet på land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

17 - Partnerskaber for handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Kilde: Red Barnet

Nyeste