Hjørring Kommunes visualisering set fra klitten. ”Hotellet er placeret i bymæssing kontekst, og i den mest centrale del af byen. Det er derfor også forventeligt, at det er denne del af Løkken som vil fremstå med en større bygningsmasse. Et byggeri i 4 etager og med en max højde på 15,5 meter vurderes derfor ikke at påvirke kysten i en væsentlig højere grad end eksisterende bebyggelse i byen” hedder det i vedtagelsen.
Livet her

Vejen er banet for et hotel i fire etager i Løkken midtby

Byrådet har vedtaget lokalplanen ved Hotel Klitbakken

23. februar 2021 kl. 14:48

HJØRRING: Hjørring Kommunes Byråd har besluttet at vedtage lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg for et ca. 2000 kvadratmeter stort område i den centrale del af Løkken By, hvor Hotel Klitbakken ligger.

Hotelformålet har eksisteret på ejendommen lige siden 1830’erne hvor der blev indrettet gæstgiverigård i et eksisterende hus. Anvendelsen til bl.a. hotel- og restaurantformål bibeholdes i lokalplanen, men der gives videre rammer for renovering samt nyopførelse af et hotel.

Formålet med lokalplanen er at bane vej for etablering af et fire etagers hotelbyggeri med en højde på maks. 15,5 m, samt en værelsesfløj på to etagers med en højde på højest ni meter på Anton Bast Vej 1.

På baggrund af indkomne indsigelser blev det besluttet at ændre det tidligere offentliggjorte planforslag.

Facader ændres således, at der til bestemmelsen tilføjes: ”Facader skal fremstå pudsede eller i træ. Facaderne skal males i hvid, gul, grå. Maks. 30 procent af den samlede bygningsmasse kan fremstå i mørk rød.” Farver på tage skal være sort, rød, eller eventuelt ”begrønnet” med mossedum - stenurtarter og tørketålende mosser - for eksempel med henblik på regnvandsopsamling.

Ændringerne medførte en supplerende høring. De indkomne bemærkninger under den supplerende høring gav ikke anledning til ændringer i planforslaget.

Nærmere beskrivelse af projektet kan læses på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Hjørring Kommunes afgørelse om at vedtage lokalplanen kan påklages til Planklagenævnet senest 3. marts 2021.

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu