Livet her

”Vejby Kulturhus” er godt på vej til en realisering

12. oktober 2020 kl. 12:12

Håndværkere og frivillige arbejder lige nu på en om- og tilbygning ved Vejby gl. Skole, som man er godt i gang med at omdanne til ”Vejby Kulturhus.” Huset rummer i forvejen Lokalhistorisk Arkiv for Vejby-Smidstrup, er samlingssted for Vejby-Smidstrup Beboerforening samt en lang række andre aktiviteter.

Man har netop afsluttet fase 1, som omfatter en tilbygning med rå-entreprisen indendørs. Anden fase består af bl.a. af malerarbejde og opstilling af køkken.

- Projektet ”Et grønt undervisnings- og samlingssted” – skal være et madlavningsværksted for alle aldre og tager udgangspunkt i ”fra jord til bord” med råvarer fra de udendørs haver og/eller fra lokalområdet

- Projektet skal lede hen til, at Vejby får sit eget hus. Det kommer til at være egnens samlingssted og kan blandt andet udlejes til selskaber og andre arrangementer, fortæller formanden for Vejby Kulturhus Birgit Jensen.

Den gamle skole har fået en mindre tilbygning og en nænsom renovering af underetagen. Der bliver nyt undervisningskøkken med plads til 3 kogeøer, depot, nyt toilet og handicaptoilet og gårdhavemiljø mod syd.

Fase 2 omfatter det tilhørende grønne område og dele af sportspladsen, hvor de tidligere spejderhytter og bålpladser indgår i projektet, som også på sigt vil byde på overnatning i sheltere.

Der skal etableres haver på dele af de tidligere fodboldbaner. Her vil 4H organisationen tilbyde familiehaver, haver for børn og/eller ældre og der skabes en aktivitetsplads.

- Vi forventer ibrugtagning af de nye indendørs faciliteter i løbet af foråret 2021, siger Birgit Jensen.

Projektet er en følge af Hjørring Kommunes strategi med at sælge nedlagte skoler.

I efteråret 2018 stod det klart for Beboerforeningen i Vejby-Smidstrup, at byens eneste samlingssted Vejby gl. Skole ville lukke.

Det ville beboerne ikke sådan lige acceptere. Flere borgermøder blev afholdt sidst på året 2018, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, som afholdt en række møder med udviklingskonsulenter og andre repræsentanter fra Hjørring Kommune.

Dette mundede ud i en stiftende generalforsamling for Den Selvejende Institution ”Vejby Kulturhus” den 16. april 2019, og den endelig overtagelse skete pr. 1. juli 2019.

Formålet med overtagelsen er at skabe et projekt, der differentierer sig fra de tilbud, der ses i lokalområdet.

- Vi ønsker blandt andet at etablere et unikt, grønt, bæredygtigt projekt – ”Et grønt undervisnings- og samlingssted” – et madlavningsværksted for alle aldre.

- Bæredygtig madlavning definerer vi som mad, der er miljøvenlig og co2-neutral. Mad der er sund og kulturelt acceptabel og til at betale for alle. Der lægges også vægt på at undgå madspild.

- Projektet støtter op om FN Verdensmålene, og er helt i tråd med Hjørring Kommunes naturstrategi, forklarer Birgit Jensen.

Hjørring Kommune har bidraget positivt gennem hele procesforløbet, såvel med økonomiske midler, som konsulentbistand, arkitekt med videre.

Desuden har man opnået støtte fra LAG NORD på 300.000 kr. Matchingsmidler med 350.000 kr. Nordenergi med 100.000 kr. Loa Fonden med 200.000 kr. og den lokale 4H Organisationen med 15.000 kr. I alt 965.000 kr.

Der foundes fortsat for at skaffe yderligere midler.

Ved frivillige kræfters hjælp og i samarbejde med Hjørring Kommune er der tidligere etableret grønne områder i Vejby. Det er Købmandstoften, Mejerigrunden, og området ved Gadekæret, hvor man i foråret kunne indvi en ny bro.

- Vi nyder godt af en stor vilje til at yde en frivillig indsats for fællesskabet og for at få skabt de bedste lokale faciliteter i Vejby, så vi kan fastholde og forhåbentligt tiltrække nye beboere i området. Her lever nærhedsprincippet i bedste velgående, og der er højt til loftet, slutter Birgit Jensen

Annonceret indhold

Nyeste