Livet her

Tværfaglig udeskole kommer Løkken Skole til gode

En dækkende overskrift for den kommende tids nødundervisning er tværfaglig udeskole, lyder det fra skoleinspektøren

19. april 2020 kl. 06:00

LØKKEN: Da Statsministeren bekendtgjorde den gradvise og kontrollerede genåbning af folkeskolernes 0. - 5. klasser kort før påske, blev der for alvor travlt – også på Løkken skole.

Torsdag morgen på Dronningens fødselsdag kunne de berørte klasser derfor trygt møde til undervisning på Løkken skole.

- En på alle måder anderledes påske end nogensinde tidligere begyndte at forme sig. Da forudsætningerne og vejledningerne stod klart for os, tog overvejelserne og planlægningen for alvor fat, fortæller lederen på Løkken skole Arne Dørup Jensen.

I det følgende fortæller han om, hvordan man på skolen greb opgaven an.

Første opgave var selvfølgelig at undersøge, hvordan vi kunne skabe den tilstrækkelige plads til børnene indendørs på skolen, når kravet var en afstand mellem dem på 2 meter. Jeg tog en tur rundt på skolen for at danne mig et overblik og havde nogle tanker. Det er altid godt at vende dem med forstandige kolleger, så jeg kontaktede vores lokale tekniske serviceleder og lavede en aftale om at bese lokaliteterne.

Heldigvis har vi gode forhold på skolen med klasseværelser adskilt af foldedøre, som kan åbnes og give dobbelt plads.

Allerede skærtorsdag havde vores tekniske servicemedarbejder i høj grad lavet de relevante opstillinger, så vi blev enige om at mødes tirsdag efter påske sammen med en beredvillig lærer og få styr på den sidste ommøblering. Skærtorsdag middag var det på plads.

Hygiejne og rengøring

Sammen med at holde afstand er hygiejnen altafgørende. En optælling af toiletter og håndvaskemuligheder på skolen var beroligende, og vi er sikre på, at sammen med de bestilte udendørs håndvaskefaciliteter skal vi nok klare at få vasket hænder mindst hver anden time og omkring toilet- og spisesituationer - og når vi kommer udefra og går ind på skolen. Vores ”spritnye” tekniske serviceleder, Henrik Simonsen, som vi deler med Vrå og Tårs, har udarbejdet konkrete retningslinjer for, hvordan vores rengøringsassistenter skal ”spritte af” og stå for den generelle rengøring i situationen. Desuden vil de være behjælpelige med at sikre, at børnene hver morgen får vasket hænder før entré i klassen, hvor hver enkelt barn har fået tildelt sin faste plads på behørig afstand af sidekammeraten.

Kommunikation indad og udad

Som leder er det en meget vigtig opgave at kommunikere både med medarbejdere, forældre og den lokale offentlighed, hvor skolen i et lokalsamfund som vores er så inkluderet som medspiller på mange niveauer.

I forhold til forældrene er det konkrete svar på spørgsmål og håndteringer af fjernundervisning og nu også nødundervisningen på skolen for de mindste.

Der er hos os alle masser af spørgsmål og dilemmaer, som trænger sig på, at her betyder information og dialog virkelig meget.

I forhold til lokalsamfundet er der, efter min vurdering, en stor interesse i at følge, hvordan ”vores allesammens børns” skole agerer i en krisesituation for hele vores lokalsamfund. Det meget tætte samspil, som vi har opbygget med virksomheder og foreninger gennem de seneste år, gør, at vi føler en forpligtelse til at udvise en professionalisme, som gør os fortjent til den store tillid, som vi oplever. Derfor bl.a. denne orientering i en travl periode.

Nødundervisning

En dækkende overskrift for den kommende tids nødundervisning er tværfaglig udeskole. Vi anbefales så vidt muligt at lægge undervisningen udenfor med så få medarbejdere omkring dem som muligt. Samtidig skal vi forsøge at få så fagligt bred en undervisning ind som muligt.

Heldigvis har vi, uden at vide det, været lidt forberedt på dette med vores tværfaglige blokke i alle faserne, så vi har lidt erfaring i at lade fagene smelte sammen mere helhedsorienteret.

For et par år siden udarbejdede vi tværfaglige udeskoleopgaver til Fårup Sommerland i et gensidigt gavnligt samarbejde, som har været med til at få os til at satse på at blive en DGI-certificeret udeskole inden sommerferien (hvis alt går vel med Covid-19).

Det er derfor med sindsro, at jeg ser frem til, at det bliver spændende og lærerigt på en anderledes måde at gå i skole i den nærmeste fremtid. Vi er sporet ind på dagsordenen og vil på kreativ vis lære af vores erfaringer her i perioden.

Dannelse i centrum

Kerneopgaverne i Hjørring Kommunes folkeskoler er tredelte: at sikre børnenes trivsel og faglige udvikling og danne dem til kritiske, hensynsfulde og demokratiske medborgere.

Specielt dannelsen bliver udfordret i denne tid, hvor der stilles krav til os alle - børn som voksne - om at tage hensyn til hinanden for at begrænse skadevirkningerne af virussen. Der skal hurtigt læres nye ting i et anderledes fællesskab, hvor fælles retningslinjer er den nye norm. Vaske hænder flere gange i skoletiden, holde afstand, kun lege tæt i sin legegruppe, undgå tæt kontakt med hinanden og hoste eller nyse i ærmet - jo, der er masser af sociale krav, som netop kalder på dannelsesperspektivet som overskriften.

Fra skolens side ser vi frem til et tæt og godt samarbejde om at få det til at lykkes - og endelig sender vi kærlige tanker til alle de elever, der mindst frem til omkring midten af maj er henvist til fjernundervisning, som også har fundet sin gode form digitalt.

- Vi ser frem til den dag, hvor alle vores elever og medarbejdere kan mødes og være frit på skolen i dagligdagen, slutter Arne Dørup Jensen.

Annonceret indhold

Nyeste