Elevfoto: Cecilie Marie Borgaard
Livet her

Trods hjemsendelse af elever er der stadig gang i fagligheden på Hjørring Ny 10 - elever skriver og tager billeder

23. februar 2021 kl. 07:00

Elever og lærere på kommunens kommunale 10. klasses tilbud, Hjørring Ny 10. er for tiden hjemsendt sammen med resten af Danmark. Eleverne på Hjørring Ny 10 er gået på med krum hals og har taget imod de udfordringer, som de er blevet stillet overfor. Således har de blandt andet lavet årets store obligatoriske opgave (den såkaldte OSO) som blev fremlagt hjemmefra egne værelser.

Elevfoto: Yazan Khalel

- Det er fint nok på den her måde, men jeg ville nu hellere have være i skole, lød det fra en af eleverne.

Aflysning

Umiddelbart efter nytår stod det klart, at de uddannelsesrettede forløb med dansk og matematik, som hvert år finder sted på EUC Nord i Hjørring, måtte aflyses. Skoleleder Michael Jensen fortæller:

- Hjørring Ny 10. har en lang tradition for brobygning med ungdomsuddannelserne, hvoraf dette forløb skal give eleverne indsigt, i hvordan man arbejder med fagene dansk, matematik og innovation på erhvervsuddannelserne. Forløbene bliver udarbejdet i et samarbejde mellem lærere fra Hjørring Ny 10. og erhvervsuddannelsernes faglærere. Derfor valgte de involverede lærere fra Hjørring ny 10. i stedet selv at gennemføre disse forløb i dansk og matematik i uge 6 og 7, matematik med fokus på statistik, mens der i dansk dykkes ned i området medier.

Reportagejournalist hjemmefra

Alle elever møder ind i det digitale klasserum fra morgenstunden og sættes i gang af deres dansklærer. Dagens oplæg bliver gennemgået og så skal eleverne selv i gang med at prøve kræfter med medierne. At man ikke altid kan stole på et vidne som journalist og altid skal forholde sig kritisk til det man læser, hører og ser, er en indbygget del af denne opgave. Dette er vigtig viden for de unge (men også for voksne) i dag, ikke mindst pga. den store mængde nyheder og informationer, som vi dagligt bliver bombarderet på de sociale medier.

Elevfoto: Julius Halle

Pressefotografer

Efter arbejdet med artikler, følger 2 dage som pressefotografer. Eleverne skal først præsenteres for forskellige typer af pressefotos, og se at vi som tilskuere faktisk ofte bliver manipuleret med. Dette arbejde munder ud i, at eleverne selv skal være pressefotografer Hver elev tager hverdags billeder i sit lokalområde, som præsenteres for resten af klassen. Denne proces er vigtig, da det får eleverne til at reflektere over deres arbejde og at det de ønsker at formidle, skal være tydeligt og gennemskueligt.

Reklamens magt?

Det sidste område i forløbet er reklamernes verden. Her skal vi kigge på, hvordan firmaers logo kan være opbygget, og hvordan vi helt uden at tænke over det, pludselig får lyst til at købe fastfood og cola. Eleverne skulle herved også gerne tænke over, hvor stor en magt reklamer har over os på godt og ondt.

To elever på Hjørring NY 10. Christina Melgaard og Maria Hansen har arbejdet sammen ved hver deres computer. De fortæller, at de faktisk har fået meget ud af det, fordi de synes, det er et interessant emne og det har været ”nemt” at arbejde på et fælles projekt, selvom de har siddet hver for sig. Hjemmeundervisning både er skidt og godt – det dårlige er, at det kan være svært at holde motivationen, og at det nemt kan blive meget upersonligt. Det gode er at, fremlæggelser er nemmere, fordi man ikke fornemmer på samme måde som ved fysisk undervisning, at der er en hel klasse der stirrer på en. De glæder sig dog begge meget til at de kan komme i skole igen.

Elevfoto: Tobias Kjær

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu