Advokat Henrik Willadsen er benificieret ved retten i Hjørring. Benificeringen betyder, at han er udpeget til at føre sager, som forsvarer og bistandsadvokat og som advokat for folk, der kan få fri proces.  Foto: Kim Dahl Hansen
Livet her

Stor erfaring med straffesager: Benificeret ved retten i Hjørring

Advokat Henrik Willadsen er nu benificeret advokat. Han er også optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets liste, og kan bistå unge under 18

22. februar 2021 kl. 16:00

Advokat Henrik Willadsen fra Advokatfirmaet Willadsen og Mejlholm er udpeget til benificeret advokat ved retten i Hjørring. Desuden er han fra årsskiftet blevet optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets liste over advokater, der bistår unge under 18 år i sager ved Ungdomskriminalitetsnævnet.

Erfaren advokat

Benificeringen betyder, at han er udpeget til at føre sager, som forsvarer og bistandsadvokat og som advokat for folk, der kan få fri proces.

Han står hermed på en liste på domstolenes hjemmeside sammen med landets andre beneficerede advokater, og når domstolen, politiet, eller en privatperson har brug for en advokat, kan de vælge en fra listen. I Hjørring Retskreds er listen på 16 advokater.

- Jeg har kørt straffesager i mange år og har allerede stor erfaring på det felt. Men nu får vi forventeligt flere strafferetssager, og hermed opnår vi et endnu større erfaringsgrundlag, siger Henrik Willadsen, der har arbejdet som advokat i 35 år.

Unge i fokus

Henrik Willadsen blev ved årsskiftet optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets liste, og han vurderer, at det går godt i spænd med den såkaldte beneficering.

- Det giver rigtig god mening, når den sigtede er under 18 år. Den unge kan eksempelvis vælge, at jeg medvirker ved både grundlovsforhør, selve straffesagen og i ungdomskriminalitetsrådet, tilføjer han.

Henrik Willadsen har i sit mangeårige virke som advokat og forsvarsadvokat stor erfaring med denne type sager.

- Jeg har en del straffesager med unge involveret. Og jeg har opnået gode resultater for mange unge gennem årene.

- Når børn og unge i alderen 10-17 år begår kriminalitet, kan sagen blive indbragt for Ungdomskriminalitetsnævnet. Nævnet søger at nå til et resultat, der skal forebygge at barnet eller den unge på ny begår kriminalitet, forklarer Henrik Willadsen.

- Den sanktion de unge får, skal række ind i fremtiden og give den unge mulighed for at komme videre. Og jeg vil gerne gå en ekstra mil for den unge, når det giver mening.

I stedet for at pålægge barnet eller den unge over 15 år en fængselsstraf til afsoning i en sikret institution, kan nævnet i samarbejde med barnet eller den unge samt forældremyndighedsindehaverne fastlægge målrettede, individuelle indsatser for at forebygge, at den unge begår kriminalitet igen.

Foto: Kim Dahl Hansen

Gratis advokatbistand

Som følge af optagelsen på listen over advokater, der varetager sager i nævnet, er Henrik Willadsen nu parat til bistå unge eller forældremyndighedsindehaver.

- Også børn og unge under 15 år kan få en sag indbragt for nævnet med henblik på at fastsætte et forbedringsforløb, tilføjer Henrik Willadsen.

Når sagen indbringes for Ungdomskriminalitetsnævnet skal nævnet tilbyde både forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand.

Der er ret til gratis advokatbistand til sager om: Gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse, anbringelse uden for hjemmet, tilbageholdelse under en eksisterende anbringelse, opretholdelse af en anbringelse uden samtykke, ændring af anbringelsessted samt til sager om samvær og kontakt.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu