Livet her

Sømærkernes historie - Løkkens vartegn

Læs historien om Sømærker - Baaker - langs Jyllands vestkyst fra Skagen i nord til Blåvands Huk i syd

20. maj 2020 kl. 12:00
xx
xx
Arkivfoto Arkivfoto

LØKKEN: Beretningen er skrevet af Leif Frøstrup, der er bestyrelsesmedlem af Løkken Redningshus:

Sømærkerne, som også kaldet baaker, blev opført i 1884-85 af daværende Kyst- og Klitvæsen for at øge sikkerheden til søs. Vesterhavet er et lumsk farvand, der har forårsaget mange skibsbrud gennem tiderne. Indtil 1705 nød mange af vestkystens beboere godt af de tragiske forlis. Det var nemlig meget normalt at samle og sælge vraggods for at tjene lidt ekstra til føden.

I 1705 fik staten ejendomsret til strandede skibe, og det blev derfor ulovligt for private borgere, at videresælge deres fund. Prioriteten for søfartssikkerheden blev først taget alvorlig, da man tog beslutning om at opføre 23 sømærker/baaker, og en række redningsstationer langs vestkysten.

Det skete som før nævnt i 1884-85, og ingen af de 23 sømærker/baaker var ens, det var 3-benede konstruktioner, opført i træ og malet røde. Sømærkerne er meget skulpturelle i deres udformning.

Sømærkerne/ baakerne med deres forskellige former blev indtegnet på søkortet, så navigatørerne på skibene kunne se, hvor på kysten de befandt sig. Man kan sige, at hvis fyrtårne er havets trafiklys, så er sømærkerne havets vejskilte. De er opsat på klitternes højeste punkter, og sømærkerne supplerer med fyrtårnene og kirketårnene som landkendings mærker. De blev meget brugt af kystfiskere, når de skulle finde fiskepladserne på havet med 2-3 landkendingsmærker som pejlelinjer. Sømærkerne/baakerne har i dag mistet deres funktion. Det skete efterhånden, som der blev udviklet bedre navigationssystemer. I 1995 blev de sidste 11 sømærker, der i blandt Løkken sømærke, indstillet af det særlige Bygningssyn til fredning. De 11 sømærker er Gl. Skagen, Løkken, Vigsø, Thorup, Stenbjerg, Vedersø Klit, Husby Klit, Årgab, Haurvig, Kærsgård og Ringbjerge, som Skov og Naturstyrelsen fredede.

I dag er de tilbageblevne sømærker blevet et vartegn for hver deres område. De er et kulturhistorisk og arkitektonisk meget væsentligt element i vestkystens landskab.Blokhus sømærke/baake, var oprindeligt det ældste af sømærkerne, opført i 1882, men blev sprængt i luften af tyskerne, under anden verdenskrig i 1944, og derfor ikke blandt de fredede sømærker. Driftige folk i Blokhus fik dog i 2006 genopført sømærket i yderste klitrække.

Løkken sømærke er et af byens vartegn og motivet benyttes mange sammenhænge. Svømmeklubben har kaldt klubben Sømærket og ”Bolcheriet Løkken” har brugt det som motiv i deres bolcher.

Løkken Sømærke findes i klitten for enden af Sømærkevej og Batteribakken. Sidstnævnte har navnet fra Englandskrigen 1807-1814, hvor batteriet blev anlagt i1808.

Løkken Sømærke blev nedtaget i 1976. Da var der blevet udstykket og bygget sommerhus helt ind til det første af sømærkets ben, og klitten ud mod havet var blevet højere med årenes sandflugt. Samme år som nedtagningen af det gamle sømærke i 1976, blev der genopført et nyt, ca. 50-100 meter ude på den højeste klit, hvor der ligger en bunker.

Det nye Sømærke blev genopført af Carl Johan Christensen på den nuværende plads, og er lavet i limtræ. Sømærket står i dag med en flot aftenbelysning på, og er et flot vartegn for Løkken.

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu