Fra venstre er det Stefan Karlborg, Simon Jacobsen, Brian Nielsen og Kenneth Riger Jensen. Foto: Kirsten Olsen
Livet her

Skilte i badebyen: - Det vilde være til stor Lettelse for Postvæsenet, om der var Gadenavne ...

14. september 2021 kl. 12:00

Hjørring Kommune har påbegyndt udskiftningen af gadeskilte til klassiske gadeskilte i Løkken. Det sker efter en ide fra forfatter Simon Jacobsen, der sammen med Løkken.dk har fremført ønsket til Hjørring Kommune. En del af de nye skilte er forsynet med en undertekst, der forklarer hvorfra de forskellige gader og stræder har deres navne.

Det er et ønske fra Løkken.dk, der er en sammenslutning at en række foreninger i byen, at de nye gadeskilte bliver opsat så hurtigt som mulig, selv om kommunen ikke har budget til at skifte alle skilte på en gang,

- Vi har i længere tid markedsført Løkken som ”Den Gamle Badeby” og det er en fantastisk ide og et godt bidrag til historiefortællingen, siger formanden for Løkken.dk Stefan Karlborg, og tilføjer:

- Vi skal gerne rejse penge til at udskifte ca. 90 skilte inden for det næste år.

Arbejdet startede på Jens Bangs Sti. Foto: Kirsten Olsen

Han vil foranstalte ansøgninger til fonde samt opfordre butikker, virksomheder m.m. til at betale nogle af skiltene i deres eget område.

Udover de første 5 gadeskilte som allerede er opsat på Jens Bangs Sti, Møstingsvej og Klithavevej, så har Hjørring Kommune bestilt skilte til Torvet og de første skilte til Nørregade, Søndergade og Vrenstedvej samt Sdr. Strandvej.

En beboer på Lars Jensens Vej har bestilt to skilte til denne vej og håber flere på vejen vil bidrage. Skiltene koster ca. 1500 kr. pr. stk., så skilte til en gade koster normalt ca. 3000 kr. Beboerne i andre gader opfordres til at gøre det samme. De kan kontakte Simon Jacobsen, mobil 2844 9494.

Arbejdet med de nye skilte ledes af Kenneth Riger Jensen, der har arbejdet med Hjørring Kommunes skilte i 13 år Han blev i foråret kontaktet af Simon Jacobsen, som er forfatter med stor interesse for Løkkens historie. Hans ønske var at få gadeskiltene i den kendte badeby udskiftet med de gamle, klassiske støbte skilte.

Simon Jacobsen har i lang tid arbejdet med projektet og fundet følgende artikel i en af landsdelens aviser (Aalborg Amtstidende):

Løkken 30. oktober 1920: ”Løkken By er nu saa stor og har saa mange Gader, at det vilde være til stor Lettelse for Postvæsenet, om der var Gadenavne. Og navnlig volder det i Badesæsonen ofte Vanskeligheder med at finde Badegæster, der bor spredt i Byen.”

Nyeste