Livet her

Selskabet Tolne Skov ApS er gældfrit

16. juni 2019 kl. 10:03

TOLNE: Anpartsselskabet Tolne Skov er nu gældfri og har endda et indestående i banken på knap en million kroner. Det fremgik af formandens beretning ved den nyligt afholdte generalforsamling i den nye Staklade.

- Vi har i 2018 opnået at blive helt gældfrie. Årsagen er salget af vores skov i Litauen, Tolne Miskas UAB. Skoven blev købt i 2005 og de følgende år, og den har givet et akkumuleret overskud siden da på i alt 678.000 kroner. Vi fik i 2017 for første gang et udbytte af investeringen på 185.898 kroner. Salgssummen er på 6.093.075 millioner kroner, og det har givet os en regnskabsmæssig fortjeneste i 2018 på 2.018.555 millioner kroner. Når vi tillægger udbyttet fra 2017, har vi i alt tjent 2.204.453 millioner kroner på investeringen i Litauen. Det svarer til en årlig forrentning på 7 procent. Vi var ikke alle lige tilfredse med, at Tolne Skov dengang investerede næsten 3,6 millioner kroner så langt væk fra vores hjemsted, men det må siges, at det var en fornuftig investering, sagde formanden direktør Henrik Hougaard blandt andet i sin beretning.

Det fremgik også af beretningen, at den nuværende bestyrelse ikke har planer om at investere i skov i udlandet igen. Formanden berettede også om et vanskeligt marked for juletræer, hvor Skoven igen i 2018 har tabt penge på juletræsproduktionen. Bestyrelsen har derfor fundet det nødvendigt, at udleje et areal på godt 6 hektar beliggende i Nørgaard Skov. Ligeledes er bestyrelsen i gang med at forhandle salg af 210.000 træer, der står i juletræskulturer.

Tolne Skov har gennemgået og revideret ”Strategi for Tolne Skov”, der nu er gældende for perioden 2019 til 2028. Her fremgår det, at Visionen er: Vendsyssels bedste skov med bæredygtig skovdrift og sund økonomisk forvaltning som forudsætning for skovens fremtid. Med en Mission: At forvalter Tolne Skov på en samfundsmæssig, miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde med skovens bygninger, fortidsminder og andre kulturminder samt bevare Tolne Skovpavillon, som har en særlig historisk betydning for Vendsyssel. Og et Værdigrundlag: At skoven er det største aktiv, der giver skovgæsterne en positiv oplevelse. Og skoven skal være tilgængelig for skovens brugere året igennem, under hensyntagen til skovens drift.

Efter formandens beretning fremlagde direktør Jens Christian Kringelholt regnskabet til godkendelse. Og der var intet besvær med at få regnskabet godkendt, da det udviste et overskud på 1.746.917 millioner kroner i modsætning til 2017, hvor der var et underskud på 376.000 kroner.

Der var genvalg til alle bestyrelsesposter og revisor, så bestyrelsen er uændret med direktør Henrik Hougaard som formand, skovprofessor Jens Peter Skovsgaard som næstformand, direktør Karl Erik Slynge og Lars Vandkjær som bestyrelsesmedlemmer og Jens Christian Kringelholt som direktør for selskabet. BDO blev ligeledes genvalgt som revisionsfirma.

I generalforsamlingen deltog 250 ud af 300 inviterede. Den store tilslutning er et særkende for Tolne Skov. Efter generalforsamlingen var der dækket op i Skovpavillonen til en treretters festmiddag fra Annettes Festservice.

Forud for generalforsamlingen fortalte Thorkild Schou, der er kasserer og sekretær i Foreningen Tolne Skovpavillon, om transformationen af Glassalen til den nye Staklade, der nu er taget i brug. Stakladen er næsten færdig bortset fra enkelte ting udendørs. Der skal monteres tagrender og lister, samt arbejdet med fliser og ral skal færdiggøres. Endvidere skal der monteres rulleporte, så alle døre og vinduer kan tildækkes både af hensyn til indsigt, men også for at det store rum til 200 personer kan mørklægges. Sluttelig skal bygningerne og tagene tjæres i en brunlig farve. Thorkild Schou fortalte også, at der er etableret højttaleranlæg med teleslynge og tre trådløse mikrofoner. Hele herligheden har kostet i omegnen af 4,2 millioner kroner, der er indkommet gennem sponsorater.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu