Et bosted for sårbare afviste asylansøgere på ejendommen på Bakkevej 1-3 har været det store samtaleemne i Vrå den seneste tid. Foto: Torben Hansen
Livet her

Politikere er lunkne overfor omstridt bosted

Folkene bag bostedet på Bakkevej i Vrå vil formentlig møde en kold skulder i Hjørring Byråd

14. juli 2022 kl. 15:34

VRÅ: Der er endnu ingen ansøgning, men hvis den skulle komme, vil et flertal i Hjørring Byråd temmelig sikkert vende tomlen ned for en udvidelse af et omstridt bosted ved Vrå. Det viser en rundringning til nogle af lokalpolitikerne.

- Det her ligner en klar ommer, konstaterer borgmester Søren Smalbro (V).

I sidste uge kom det pludselig frem, at et privat selskab, Botilbuddet Norden aps., efter et udbud har indgået kontrakt med Udlændingestyrelsen om ansvaret for op til 20 psykisk ustabile afviste asylansøgere, som ifølge kontrakten skal placeres på en landejendom på Bakkevej 1-3 lidt udenfor Vrå. En kontrakt til en værdi af 125 millioner kroner. Men den nyhed affødte straks voldsomme protester blandt borgere i Vrå, samt mildt sagt forundring hos kommunen over, at det her kommer som en tyv om natten. Eller som en politiker udtrykte det: " De sniger den ind".

Kommunen har egentlig ingen indflydelse på placeringen, men det er siden kommet frem, at Bakkevej 1-3, der tidligere har huset beboere med psykiske udfordringer, kun har en godkendelse til syv beboere, og derfor vil det kræve en ansøgning om en ny landzonetilladelse og dermed et grønt lys fra byrådet, hvis ejendommen skal huse op mod 20 beboere. Sådan en sag vil tage mindst et år, og altså formentlig ende med en afvisning.

Vrå borgere troppede talstærkt op på adressen Bakkevej 1-3 i dag onsdag 6. juli for at vise deres utilfredshed med, at Botilbuddet Norden fra 1. september vil have et  antal udlændinge uden lovligt ophold i Danmark boende på landejendommen, der ligger et par kilometer udenfor Vrå.

- Det er slet ikke det rigtige sted, og jeg har svært ved at se, at der kan findes et egnet sted her i kommunen. Vi har i Det Konservative Folkeparti også tidligere afvist tankerne om at placere et udrejsecenter i Hjørring Kommune, siger formand for teknik og miljøudvalget, Søren Homann (K).

Det vil netop blive teknik og miljøudvalget, der i første om vil skulle behandle sådan en ansøgning.

- Det er jo grotesk, at vi ellers ikke har nogen indflydelse på sådan en aftale, mens vi er myndighed i en lang række andre sager, der er langt mindre indgribende i et lokalsamfund, tilføjer Søren Homann.

Lidt for kreativt

- Med det vi har hørt, virker det her lidt for kreativt fra de folk, der står bag, lyder det fra et andet medlem af teknik og miljøudvalget, Tim Jensen (S).

Han sidder også i kommunens integrationsråd og afviser, at Vrå kan magte denne opgave.

- Der er i Vrå gjort et stort stykke arbejde med indkvartering af flygtninge fra Ukraine på den gamle Vrå Skole, men det her vil virke negativt på den positive udvikling Vrå er i, og den holdning deler flere af mine partifæller, siger Tim Jensen.

- Det er op ad bakke. Det har været et meget mærkeligt forløb, og der er umiddelbart ikke den store tillid til de mennesker, der står bag, lyder det fra byrådsmedlem Jørgen Bing (SF).

Borgmester Søren Smalbro fastholder sin første umiddelbare kommentar, nemlig, at der er tale om mennesker, som skal have et sted at være. Men sikkerheden og trygheden for naboer og borgere i Vrå skal være på plads.

- Folkene bag selskabet tager ikke telefonen og efter det vi har hørt, er der ikke noget, der tyder på, at de kan levere den tryghed og sikkerhed. Derfor må det være en klar ommer. Forløbet er også under al kritik, siger Søren Smalbro.

Spørgsmålet er så, om Botilbuddet Norden aps. kan vælge at indkvartere asylansøgerne på flere adresser, så kommunen ikke kommer til at blande sig. Det vil dog, ifølge Udlændingestyrelsen, stride mod den kontrakt, der er indgået. Styrelsen skrev følgende i en mail til Nordjyske i sidste uge:

"Botilbuddet Norden har som indkvarteringssted budt ind med Bakkevej 1-3, hvilket ved kontraktindgåelse betegnes som ”indkvarteringsstedet”. Det er dette tilbud (indkvarteringssted), som Udlændingestyrelsen har forholdt sig til, og som der er indgået kontrakt om"

Styrelsen oplyser i øvrigt, at man nu vil vurdere konsekvensen af, at virkeligheden om de fysiske rammer tilsyneladende ikke stemmer overens med det, som Botilbuddet Norden Aps. har oplyst i deres tilbud på opgaven.

I Vrå er der ved at blive planlagt et borgermøde om sagen. Det ventes afholdt i uge 31 eller 32 i Idrætscenter Vendsyssel.

Nyeste