Livet her

Nyt møde om områdefornyelse på vej

01. maj 2018 kl. 09:53

Hjørring Kommune holder et nyt møde om områdefornyelse i Hirtshals den 31. maj som opfølgning på mødet den 24. april på det gamle rådhus.

På mødet forleden gav blandt andet Jeanett Risom fra Risom Design et oplæg til inspiration for deltagerne.

Efterfølgende har kommunens projektledere fra Plan og Udvikling, Anne-Marie Knudsen og Kirsten Munk sendt et referat ud med en opsamling på, hvor der nu.

Referatet har Hirtshals Handel og Erhverv rundsendt skrivelsen til sine medlemmer.

- Tak for sidst! Det blev et langt møde, det skal vi beklage, men vi er rigtig glade for, at I tog godt imod oplægget fra Jeanett Risom. Det er vores indtryk, at vi alle blev meget inspireret. Og det er tydeligt, at vi alle ønsker at se synlige resultater i Hirtshals hurtigst muligt., skriver Anne-Marie Knudsen og Kirsten Munk og fortsætter:

- Den livlige debat i forlængelse af Jeanetts oplæg gav mange gode kommentarer og indspil og afspejlede stort engagement og virkelyst. Det skal vi i fællesskab gribe og bruge til at udvikle og implementere den "gadeplan" for Nørregade, som vi aftalte at tage fat på i samarbejde med Jeanett.

I en opsamling skitserer de, hvad der nu er på vej i områdefornyelsen:

· Der skal skabes synlige tiltag i Nørregade hurtigst muligt

· Der er stor interesse for at få udarbejdet en "gadeplan" for Nørregade

· Der aftaltes, at repræsentanter for Hirtshals Handel & Erhverv, Byforum og Hirtshals Turistforening - "gadeplan-gruppen" - og områdefornyelsen arbejder sammen med Jeanett Risom om udvikling af "gadeplanen" for Nørregade.

· Der tages fat på "gadeplanen" i maj, så de første tiltag til forskønnelse kan udføres i juni.

· Mark Ovesen og Jakob Nielsen deltager i arbejdet med "gadeplanen" sammen med Anne-Marie og Kirsten Munk.

· De konkrete forslag til plantekasser, møbler, bænke m.v. til Nørregade præsenteres på møde på Det gamle Rådhus, Hirtshals, den 31. maj kl. 19.00. Til mødet inviteres HHE’s medlemmer, Byforum og Turistforeningen.

- I områdefornyelsen for " Handelstrekanten" tager vi således fat på udvikling af en "gadeplan" for Nørregade. Vi kan ikke nå at have en komplet "gadeplan" før sommerferien, for Jeanett har meget travlt i maj, men vi kan nå at have "møbleret" Nørregade i løbet af juni. Hvis der er interesse for det, kan vi arbejde videre med "gadeplanen" efter sommerferien, når de forretningsdrivende ikke har alt for travlt, fortsætter orienteringen om de næste skridt.

Kommunens projektdeltagere har aftalt med Jeanett Risom, at hun kommer til Hirtshals i midten af maj og mødes med Jakob og Mark i Nørregade, så de sammen kan idéudvikle.

Herefter udarbejder Jeanett skitser til gadeplanen, som præsenteres for "gadeplangruppen" på møde i uge 21, så gruppen kan kommentere og kvalificere tiltagene, inden det konkrete "møblement" m.m. til Nørregade præsenteres på møde den 31. maj.

"Gadeplan-gruppen" består af Mark Ovesen, Pia Olesen, Jakob Nielsen, Bente Jungquist, Jens Brændgaard, John Kongerslev, Henriette Søttrup, Sko Jens

Annonceret indhold

Nyeste