Plan for boligområde vest for Industrivej i høring. <i>xx</i>
Livet her

Nyt boligområde på vej i Løkken

Lokalplanen for området ved Industrivej er sendt i høring

17. november 2020 kl. 18:05

LØKKEN: En ny Lokalplan er igangsat af Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. Lokalplanen skal give mulighed for at etablere et nyt boligkvarter på Industrivej i Løkken og i forbindelse med eksisterende boligområde.

Hjørring Kommune vil gerne høre borgernes idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget. Høringsperioden løber til den 18.11.2020.

Man kan sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb, eller gå ind på Hjørring Kommunes hjemmeside og komme med sine ideer.

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af at nyt boligområde med åben-lav og tæt-lav boliger. Forslaget sikrer en grundstørrelse på min. 400m2 ved tæt-lav og min. 700m2 ved åben-lav. Boligerne kan etableres med en højde på maks. 7,5 meter. Vejadgangen sker fra Industrivej.

Planen antages ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet, fordi der er tale om et mindre projekt på lokalt plan og ingen beskyttet eller bevaringsværdig natur i området. Området grænser op til eksisterende boligområde. Der er ingen særlige drikkevandsinteresser eller landskabsinteresser i området.

Annonceret indhold

Nyeste