Visualisering af grønnere vejstrøg. Kilde: Hjørring Kommune
Livet her

Ny vej i Sdr. Rubjerg

23. oktober 2017 kl. 14:14

Som led i forskønnelse af Løkkensvej mellem Løkken og Hjørring, bliver der nu lavet en ny vejføring gennem Sdr. Rubjerg.

Transportministeriet har givet tilsagn om en million kroner til projektet.

I dag er vej, fortove og cykelsti dominerende, og det gør at husene langs vejen ikke virker så attraktive.

Forsøget vil prøve at genskabe de tabte forhaver ved at gøre cykel- og gangstier i den centrale del af landsbyen grønnere, smallere og mere i overensstemmelse med behovet.

For at forsøge at skabe en landsbymidte vil projektet desuden samle busstoppesteder, parkering og fodgængerovergang omkring krydset ved Løkkens Vejkro, som dermed i højere grad kommer til at fremstå som et centrum.

Vejprojektet udvikles i samarbejde med Vejdirektoratet og borgerne i Sdr. Rubjerg, og anlægsarbejdet ventes færdigt til sommer.

Annonceret indhold

Nyeste