Opstår der uenighed mellem forældrene om, hvorvidt et barn skal på samvær eller ej, er det familieretten, der tager stilling til, om samværsaftalen eller afgørelsen skal fuldbyrdes og samværet gennemføres. I den situation skal forældre rette henvendelse til familieretten i den retskreds, hvor barnet bor.
Livet her

Når mor bor i en kommune og far i en anden: Sådan er samværsreglerne på tværs af nordjyske kommuner

12. november 2020 kl. 17:00

HJØRRING: Familieretshuset behandler blandt andet sager om samvær og meddeler, at afgørelser og aftaler om samvær fortsat gælder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner. Det betyder, at børn, der er på samvær, skal tilbage til bopælsforælderen, når samværet slutter - og at børn, der skal på samvær, kan udleveres til samvær.

Det er dog vigtigt, at forældre i de syv berørte kommuner er særligt opmærksomme på myndighedernes anbefalinger - herunder den kraftige opfordring til, at de kun krydser kommunegrænser, hvis der er væsentlige og uopsættelige hensyn.

Det at komme på samvær og se sin anden forælder kan godt være et væsentligt og uopsætteligt hensyn for et barn. Alligevel opfordrer Familieretshuset forældre til at samarbejde omkring eventuelle alternative løsninger i denne særlige situation. Det gælder om at finde fælles løsninger, der bevarer kontakten mellem barn og forælder på en måde, så barnet i den kommende tid krydser kommunegrænser mindst muligt og måske slet ikke.

Opstår der uenighed mellem forældrene om, hvorvidt et barn skal på samvær eller ej, er det familieretten, der tager stilling til, om samværsaftalen eller afgørelsen skal fuldbyrdes og samværet gennemføres. I den situation skal forældre rette henvendelse til familieretten i den retskreds, hvor barnet bor.

Overvåget samvær, som skal foregå i Familieretshuset i perioden frem til den 3. december, gennemføres ikke, hvis barnet eller en af forældrene bor i en af de syv berørte kommuner. Familieretshuset vil sikre, at der laves en alternativ plan i de tilfælde, hvor barnets trivsel eller udvikling er i akut eller overhængende fare.

Familieretshuset afholder dagligt mange borgermøder. De vidtrækkende COVID-19 restriktioner i Nordjylland betyder dog, at ingen borgere i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner skal møde til fysiske møder i Familieretshuset frem til den 3. december. Det gælder alle møder, hvor enten den ene eller begge parter, som skal deltage i mødet, har bopæl i de berørte kommuner.

Restriktionerne betyder også, at Familieretshuset ikke deltager i adoptionsmøder i borgernes eget hjem ligesom advokater og bisiddere med bopæl i en af de syv nordjyske kommuner ikke kan deltage i møder i Familieretshuset.

Familieretshuset kontakter hurtigst muligt alle berørte borgere for at aftale en ny mødedato eller ændret mødeform, da Familieretshuset arbejder intensivt på at kunne afholde virtuelle eller telefoniske borgermøder på flere områder.

Familieretshuset henstiller til, at borgere ikke selv kontakter Familieretshuset, men venter på at blive kontaktet. I den forbindelse gør Familieretshuset opmærksom på, at der ringes fra skjult nummer.

Yderligere oplysninger omkring COVID-19 i relation til Familieretshuset ses på familieretshuset.dk

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu