Der var 45 til møde på Hotel Skaga. <i>Foto: Jens Brændgaard</i>
Livet her

Morgenmøde om udviklingen i Hirtshals: Snakken gik på disse emner

20. september 2022 kl. 15:07

Der var mødt 45 til mødet på Hotel Skaga i Hirtshals fredag 16. september klokken 07.30.

Handelschefen og formanden orienterede om julebelysningen, som blev med LED-lys, og juletræer pyntet med reflekser.

Handelschef Per Martensen og Dorthe Schaltz orienterede bredt fra bestyrelsens arbejde i Hirtshals Handel og Erhverv. <i>Foto: Jens Brændgaard</i>

- Vi skal vise den gode spare linje i strømforbruget, sagde begge.

Videre fortalte Dorthe Schaltz, at nye træbænke sættes op.

- Granitstenene, der står ved Den Grønne Plads, bliver fjernet og erstattet med træbænke. Der sker alt for mange faldulykker over stenene, sagde hun.

Direktøren fra Nordsøen Oceanarium, Karl Henrik Lauersen, fortalte om det nye byggeri.

Direktøren fra Oceanariet Karl Henrik Lauersen fortalte om det nye uddannelsessted med plads til 75 elever. <i>Foto: Jens Brændgaard</i>

- Man er færdig med det nye byggeri til september i 2023, hvor man så kan modtage 75 elever, og det kræver en større kantine. Vi har lejet værelser hos Den frie fagskole for at kunne tage imod de nye elever og lærere. Vi arbejder også med en ny informationspylon, der skal stå ved indfald til Hirtshals, og her skal fortælles om aktiviteter og begivenheder i Hirtshals.

Borgmester Søren Smalbro orienterede bredt fra Hjørring Kommune.

Søren Smalbro kaldte Hirtshals for en turist- og erhvervsudviklings by, som går rigtig godt. <i>Foto: Jens Brændgaard</i>

- Vi skal spare cirka 150 millioner i det nye budget, og vi skal finde pengene over en bred kam, blandt andet på børne- og handicapområdet, ældreområdet, veje- og driftsområdet samt på administrationen. Det er også muligt, selv om det jo gør lidt ondt, sagde han og fortalte også, at der kommer en informationsaften omkring havneudvidelsen på oceanariet 29. september. 

Borgmesteren fortalte også om planer i Hirtshals.

- Der er planer om at ophæve bopælspligten i dele af Hirtshals. Det skal fremme større fleksibilitet i huse, der står til salg i Hirtshals. Ligeledes vil der komme flere gode planer til Hirtshals i fremtiden samt nyt byggeri, og der vil være tiltag til at lave en bedre by fortætning, der alt sammen er til gavn for Hirtshals, sagde Søren Smalbro.

Erhvervschef Ole Bendix og virksomhedskonsulent Line Dam fortalte om Ungegarantien i Hjørring Kommune, som er en storslået succes, både for virksomhederne og de unge, der skal i gang i erhvervene.

Erhvervschef Bo Bendix og Virksomhedskonsulent Line Dam orienterede om unge garantien. <i>Foto: Jens Brændgaard</i>

John Kongerslev fra Byforum orienterede om arbejdet med de nye stier i Hirtshals, som havde være rigtig gode.

- Mange turister og lokale bruger stierne flittig, sagde John, som tilføjede, at man var i gang med at planlægge et nyt stykke af udsigtsstien fra Solnedgangspladsen til Banegården. 

Byforum, Hirtshals Handel og Erhverv samt Hirtshals Turistforening arbejder sammen om at lave et forslag for udviklingen i Hirtshals, som man vil samarbejde med kommunen om at få gennemført over tid, sagde John Kongerslev.

John Kongerslev fra Byforum var glad for at mange brugte de nye stier rundt om Hirtshals. <i>Foto: Jens Brændgaard</i>

Peter Sundbæk fra Nordsøen Fri fagskole fortalte om den gode start.

- Vi kan godt bruge flere elever, men med dem vi har, går det rigtig godt. Det går også godt med byggeriet på Værkstedsskole på Vestkajen. Vi er stolte over den store tilslutning til skolen. To af vores 11 medarbejdere samlede en million ind på få dage rundt på virksomhederne i Hirtshals. Vi har fået otte millioner fra fonde, og vi afventer at få flere penge fra en stor fond i København, sagde forstander Peter Sundbæk.

Forstander Peter Sundbæk fortalte om starten på Nordsøen Fri fagskole. <i>Foto: Jens Brændgaard</i>

Louise fra Fiskehuset er ved at samle julegaver ind til børn i Rumænien og opfordrede til at bakke op om dette arbejde. 

Peter Smith fra Færgekroen ville gerne have flere aktiviteter trukket mod syd i Nørregade.

Alt i alt et godt og meget positivt og konstruktivt møde, som gavner udviklingen i Hirtshals på alle fronter.

Annonceret indhold

Nyeste