Formand for Vittrup Vandværk, Poul Erik Kammer.
Livet her

Lokale vandværker vil slå sig sammen

06. marts 2023 kl. 06:01

I øjeblikket er der tanker og overvejelser i gang vedrørende vand i området, idet fire lokale vandværker påtænker en sammenlægning for i fremtiden blot at blive til et enkelt vandværk.

Der er tale om vandværkerne i henholdsvis Hundelev, Rubjerg og Vittrup, som har cirka 180 forbrugere hver, samt vandværket i Nr. Lyngby, som har omtrent 900 forbrugere.

Baggrunden

På de fire vandværker oppumpes i alt 151.000 m3 vand per år, hvoraf Nr. Lyngby tegner sig for 80.000 m3 vand - Rubjerg oppumper 31.000 m3, mens Hundelev og Vittrup begge oppumper 20.000 m3.

Årsagen til tankerne om en sammenlægning er blandt andet, at der stilles større krav omkring forsyningssikkerheden til forbrugerne, hvoraf de største er de såkaldte BNBO-krav.

Disse særlige krav dækker over dyrkningen af kildepladserne, som skal ske uden nogen form for kemi, hvilket er mere betryggende for forbrugerne, og deraf folkesundheden.

Sikkerheden

I tilfælde af sammenlægning, så vil forsyningssikkerheden kunne sikres ved at lave flere ringforbindelser - hvis et vandværk har forurening, så kan det forsynes fra de andre værker.

Ligeså vil det også være en fordel fremadrettet, at kildepladserne ligger lidt adskilt, som de gør nu, dersom det nye vandværk vil beholde alle de nuværende kildepladser.

Økonomien

Overvejelser om en eventuel sammenlægning sker også på baggrund af, at Vittrup og Hundelev har udfordringer med deres kildepladser, da de begge steder ligger i byerne.

Alternativet for Vittrup og Hundelev har været, at disse på den lange bane skal uden for byerne for at finde nye kildepladser, hvilket er forbundet med en meget dyr omkostning.

Ligeså vil det blive dyrt for de små vandværker i fremtiden at få foretaget vandanalyser, ligesom det fremover vil blive svært at drive vandværk med en bestyrelse af frivillige.

At blive hørt

Planen for nu er, at man lægger op til disse store spørgsmål på de kommende generalforsamlinger for at høre, hvad forbrugerne reelt tænker og siger til disse overvejelser.

Man håber naturligvis, at forbrugerne vender tommelfingeren op til forslaget, da de små vandværker ellers vil have store og dyre udfordringer - men alles meninger vil blive hørt.

Til generalforsamlingerne vil der være tilstedeværelse af en revisor fra BDO, ligesom der vil være en advokat til stede fra Amtmandstoften for at svare på økonomiske og juridiske spørgsmål.

Annonceret indhold

Nyeste