Livet her

Kirker i godt samspil

Hirtshals Kirke og Emmersbæk Kirke udgør en stor samling af den kristne kultur i Hirtshals området, siger menighedsrådets formand

28. september 2019 kl. 13:59

HIRTSHALS: - Hirtshals Kirke og Emmersbæk Kirke udgør en stor samling af den kristne kultur i Hirtshals området, siger menighedsrådets formand Grethe Bork Kristoffersen.

Grethe har været menighedsrådsformand i to valgperioder, og hun oplyser, at der valg til menighedsrådet i 2020, og allerede i maj 2020 bliver der lister tilgængelig, således der er god tid til at informere om

valgmulighederne.

Ellers kender mange Grethe Bork fra Nordjyske Bank, hvor hun var ansat i 43 år. Oprindeligt stod hun i lære ved bank med direktør Louis Nielsen i spidsen.

- Og det var ikke kedeligt siger Grethe.

Grethe Bork sidder også i provstiudvalget for Hjørring-området, og det synes hun er meget interessant.

Axel Toft er præst i Emmersbæk, og Bjarne Haugaard beklæder præstestillingen i Hirtshals Kirke, og der er et utroligt godt samarbejde mellem kirkerne.

- I det hele taget er der et fantastisk godt samarbejde mellem alle de ansatte under kirkecenter Hirtshals, hvor der er 15 ansat plus de to præster.

- Den daglige leder for Kirkecenter Hirtshals er Heide Thaysen, som er fantastisk til at lede og fordele arbejdet på en god måde, alle bakker hinanden op, og er meget loyale over for hinanden, og det gør at arbejdsmiljøet er super godt, siger Grethe Bork.

- Der er god udvikling i kirkegangen i Hirtshals, hvor især de unge er god til at bakke op i sognet. Ja det er alle os ældre så sandelig også, siger Grethe og tilføjer:

- Der er alt i alt en meget trofast menighed.

Tallene fra kirkesognene viser, at der årlige begraves ca. 80 om året. Der dør cirka 100 om året, og der fødes cirka 40 nye borgere om året. Så regnestykket viser lidt tilbagegang i Hirtshals, hvor der også er en lille smule fraflytning af især de unge, der tager uddannelse i de større byer. Men mange flytter tilbage til Hirtshals, så Hirtshals kan holde på sine ca. 6000 indbyggere.

Grethe Bork understreger, at kirkerne er for alle.

- Her kan man finde ro i sjælen, der er tid til eftertanke over livet, og man får altid en god prædiken fra vore dygtige præster, og det er ikke så ringe i vor ellers travle hverdag.

- Og den kristne kultur - som med en stor overskrift handler om næstekærlighed - er værd at være deltager i og værne om i hverdagen. Det er med til at give et godt og meningsfyldt liv.

Grønt på kirkegården

Kirkegårdene i Hirtshals og Emmersbæk omgår store forandringer i denne tid. Om end det tager lang tid, er der synlige forandringer. Der bliver mindre grus og mere grønt.

- I Emmersbæk prøver vi at få naturen mere ind på kirkegården, som skal gøre, at man får lyst til at besøge kirkegårdene. Så er der en god mulighed for at sidde og nyde tilværelsen, og tænke over tingene siger Grethe Bork.

Grethe Bork tilføjer, at kirkerne stræber efter at blive mere grønne og klimavenlig.

- Vi har LED-lys, og der bliver sorteret affald, der bliver lavet olielamper i stedet for stearinlys på steder, hvor det kan lade sig gøre, der bruges miljøvenlige rengøringsmidler, og opvarmningen er jo den mest miljøvenlige, nemlig fjernvarme.

Annonceret indhold

Nyeste