Livet her

Hør om børneforsorgen før 1940

Slægtsforskningscafe er i gang igen

01. september 2019 kl. 13:01

HJØRRING: Torsdag 5. september åbner Slægtsforsknings Cafeen for efterårssæsonen med besøg af arkivarerne Lone Venderby og Jesper Helbo fra Hjørring Kommunearkiv - emnerne er “Kommunal Børneforsorg før 1940” samt “Digitalisering af protokollerne”.

De anfører om deres indlæg: I de gamle protokoller på Hjørring Kommunearkiv kan man finde oplysninger og fortællinger om de mange hundrede børn, der i løbet af deres opvækst har haft kontakt med det offentlige. Arkivar Lone Venderby fortæller om “Den kommunale børneforsorg i tiden før 1940”.

Der kunne være mange årsager til, at et barn kom under forsorg og arkivalierne fortæller historien om børn der levede i dyb fattigdom og vanrøgt, men også børn der endte under kommunal forsorg eller sågar blev sendt videre til en statslig opdragelsesanstalt, fordi de var kriminelle eller på anden vis ”moralsk fordærvede”, som det hed.

I tiden før 1933 endte mange børn på de kommunale fattiggårde og vi kan følge dem i arkivets materiale herfra.

I løbet af det sidste år har arkivet digitaliseret en stor mængde protokoller blandt andet fra fattiggårdene i det område, der i dag udgør Hjørring Kommune. Protokollerne bliver løbende publiceret på kommunearkivets hjemmeside www. Kommunearkiv.hjoerring.dk. Arkivar Jesper Helbo vil fortælle om digitaliseringen og vejlede i, hvordan man finder vej rundt i arkivets materiale på nettet.

Cafeen afholdes som sædvanlig i den tidligere Byrådssal på Det Gamle Rådhus, Akseltorv i Hjørring fra kl. 14.30 til 16.30. Det er muligt at benytte elevator.

I pausen nydes en kop kaffe/the med småkager.

Alle kan gratis deltage i arrangementet, og der ikke krav om medlemskab af Slægtshistorisk Forening.

Andre læser også

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu