Et kommende højhusbyggeri ved Bispetorv i Hjørring har fået et nyt udtryk,  og nu kommer der en ny høring. Kilde: Hjørring Kommune
Livet her

Højhus ændres for at gøre det mere spiseligt, men trafikken er et problem

Hjørring Kommune sender omstridt højhusbyggeri i ny høring og forsøger at løse trafikproblemer

02. december 2021 kl. 15:30

Planerne om et højhusbyggeri i ti etager ved Bispetorv i Hjørring deler vandene, og nu er der kommet nye og mere detaljerede skitser, som skal overbevise politikerne om, at det vil vil passe godt ind i området og Hjørring midtby.

- Vi synes overordnet, at det kan blive et flot byggeri midt i Hjørring, men der er stadig nogle problemer omkring trafikken, som vi vil forsøge at få løst i samarbejde med bygherren, siger formand for teknik og miljøudvalget, Søren Smalbro (V).

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i otte uger fra den 3. september til den 29. oktober 2021. I den periode har kommunen modtaget 13 høringssvar, som væsentligst omhandler, hvorvidt planerne overhovedet bør vedtages, trafikale problemer i området, arkitektur og miljøgener ved projektet.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk bebyggelsens omfang og fremtræden, de miljømæssige konsekvenser af projektet og den trafikale belastning af området.

Der gøres indsigelse mod projektet med argumentation om, at området allerede er hårdt udnyttet, at højhuset bliver for dominerende i området og der efterlyses nærmere bestemmelser for, hvordan byggeriet kommer til at fremtræde.

Der udtrykkes i indsigelserne også bekymring for indbliks- og skyggegener fra højhuset, samt bekymring for støj i området og miljøgener i forbindelse med byggeriet.

Indsigelserne omfatter også bekymring for, at 65 nye lejligheder vil øge den trafikale belastning i området, og at parkering til højhuset sker med adgang via bagveje, der i dag anvendes erhvervsmæssigt til varelevering.

Byrådet besluttede ved fremlæggelse af planforslagene, at der skal laves projektskitser, hvor facader og arkitektonisk udtryk er fastlagt og reguleret i lokalplanens bestemmelser. Der er derfor lavet nye skitser af, hvordan byggeriet vil komme til at tage sig ud.

Der er nu flere detaljer omkring fremtoning og materialevalg for et kommende nyt højhus på Bispetorv
Der er i forvejen bygget i højden ved Bispetorv og Svanelundsbakken

Facadematerialer skal være hvid beton og ubehandlede trælameller, facaderne skal opdeles med vandrette bånd, som relief i betonoverfladen, der markerer hver etage. Der indskrives desuden en række bestemmelser, der i højere grad sikrer, at bebyggelsen opføres med en sammenhængende arkitektur – fx ved at stille krav om ensartet facadematerialer, tagform, vinduer og altaner.

Administrationen vurderer, at indsigelserne har givet anledning til at ændre lokalplanen i forhold til facader og arkitektonisk udtryk og der skal der nu være en ny høringsperiode.

Bekymring for trafikken

Hvad angår bekymringen for trafikken på Bispetorv og behovet for p-pladser, vurderer kommunens forvaltning ikke, at højhusbyggeriet med yderligere 65 lejligheder vil have en mærkbar indvirkning .

Byrødder i Hjørring erkender nu, at der blev presset for mange boliger ind omkring Svanelundsbakken og Bispetorv. Der melder flere fra i forbindelse med ansøgning om nyt højhus

- Men vi forudser alligevel trafikale udfordringer for der er i forvejen pres på området. Der bliver lavet en parkeringskælder i højhuset og det er fint. Men vi savner stadig løsninger for, hvordan det øgede trafikale pres på Bispetorv kan løses, og det mener vi bygherren også skal bidrage til. Så vi skal have en ny forhandling med bygherren og så skal forslaget i en ny høring, fortæller Søren Smalbro.

Lokalplanforslaget skal også behandles i byrådet. Den eksisterende lokalplan giver mulighed for at bygge seks etager ovenpå de eksisterende butikker, så den nye lokalplan er en udvidelse med to etager.

Se også
Trods kritik rykker højhusbyggeri nærmere

Nyeste