- Der er nok ikke nogen anden landsby i nærheden med Bjergbys størrelse - cirka 1000 indbyggere - der lige nu oplever sådan en vækst, siger Klaus Thomsen og tilføjer, at der også er skudt flere nye huse op i udstykningen overfor.
Livet her

Fra bar mark til stort nybygger-kvarter: Populære grunde til børnefamilierne - det koster grundene

18. juni 2021 kl. 17:00

BJERGBY: En bar mark i udkanten af Bjergby er forvandlet til et attraktivt, nyt boligkvarter. Flere nye huse skyder lige nu op i udstykningen Gedemålet, og de første familier er for længst flyttet ind i deres nybyggede hus.

- Ældste hus er 12 år, fortæller initiativtager og ejer af udstykningen, Klaus Thomsen fra Hjørring.

Milton Huse A/S har opført en del af husene i nybygger-kvarteret, og lige nu er firmaet også i gang med at opføre Gedehaven med seks dobbeltboliger til udlejning gennem firmaet Futurum.

Milton Huse opfører lige nu nye lejeboliger i Bjergby - området får navnet Gedehaven. Foto:Henrik Louis

- Vi har et godt samarbejde med Milton Huse, og det har udmøntet sig i, at vi sammen har opført et prøvehus på Gedemålet 3. Her er alle velkomne til at besigtige et veludstyret hus fra firmaet. Og alle huse har enten jordvarme eller luft til vand.

Klaus Thomsen oplyser, at det helt nye og stadigt lidt fugtige prøvehus brugte 24 kroner i døgnet på varme i den kolde tid omkring februar i år.

Bjergby i vækst

På Gedevænget, som en af de nye gader hedder, er lokale håndværkere i sving. Her har to unge familier hvert sit husprojekt i gang. Yderligere to grunde er solgt, og her vil dozeren også snart rydde for bebyggelser.

Klaus Thomsen glæder sig over den store byggeaktivitet i området

Mange grunde er solgt på Gedemålet. Men der er endnu nogle ledige grunde i udstykningen ved Bjergby. Foto:Henrik Louis

- Der er nok ikke nogen anden landsby i nærheden med Bjergbys størrelse - cirka 1000 indbyggere - der lige nu oplever sådan en vækst, siger han og tilføjer, at der også er skudt flere nye huse op i udstykningen overfor.

De nye boligkvarterer er især populært hos unge børnefamilier. Bjergby har Børnehuset med integreret vuggestue og børnehave og skole indtil 6. klasse. Overfor kvarteret fører en sti via Søndervænget forbi byens sø og parkanlæg til institutionerne.

Og flere af de unge familier, der bygger hus i Bjergby, har i øvrigt tilknytning til byen.

Historien bag

Klaus Thomsen bor i Hjørring, og han driver byggefirmaet Projektbyg Aps. I dette regi har han gennem cirka 40 år opført tæt på 2000 haller, fortrinsvis i Vendsyssel.

Klaus Thomsen og hans hustru købte i 2006 Gedemålsgård med tilhørende knap 40 hektar landbrugsjord af familien Houbak. Området strækker sig fra Bjergby mod vest tæt på motorvejen, og de to nye boligområder er udstykket fra gårdens bynære jorder.

Klaus Thomsen og hans hustru købte i 2006 Gedemålsgård med tilhørende knap 40 hektar landbrugsjord af familien Houbak. Foto:Henrik Louis

- I stedet for at drive disse ”småpletter” besluttede vi at lave skovrejsning på en del af jorden i 2008-2009. Vi fik plantet op i mod 75.000 træer i forskellige sorter. Selvfølgelig overlever alle træerne ikke, men de fleste står i dag flot her 12 år efter, siger Klaus Thomsen med et nik mod skovområdet.

De 30 hektar skov blev afhændet i 2018, og tilbage har Klaus Thomsen nu cirka 11 grunde ud af de i alt 35, han har udstykket.

Håndværkerne arbejder på højtryk med nye byggeprojekter i området. Foto: Henrik Louis

- Man skal ikke vente alt for længe med at købe grund i den smukke udstykning, tilføjer han.

- Grundene på vores område strækker sig fra 375.000 til 650.000 kroner inklusiv moms og flere væsentlige tilslutninger, så alle burde kunne være med her.

Legeplads på vej

I forbindelse med den sidste del af byggemodningen, som udføres i de næste måneder, er der etableret et cirka 1500 kvadratmeter fællesareal, som tænkes indrettet i fælleskabet i grundejerforeningen med blandt andet legeplads.

På Gedevænget, som en af de nye gader hedder, er lokale håndværkere i sving. Her har to unge familier hvert sit husprojekt i gang. Yderligere to grunde er solgt, og her vil dozeren også snart rydde for bebyggelser. Foto: Henrik Louis

- Den selvstændige grundejerforening vil søge forskellige fonde til formålet, og beboerne skal komme med input til indretningen af uderummet, mener Klaus Thomsen

Læs mere om ledige grunde på www.gedemaalet.dk

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu