Livet her

Fisketrappen ved Bindslev skal fjernes

Teknik og miljøudvalg er enige om scenarie, hvor kunstig spærring skal væk

18. juni 2019 kl. 14:59

Bindslev: Fisketrappen ved gl. elværk i Bindslev skal væk.

Efter fire års diskussion mellem forskellige myndigheder indbyrdes og også med borgere på Bindslev kanten skærer udvalget for teknik og miljø i Hjørring Kommune igennem og vælger i enighed scenarie 3 af tre skitserede løsninger.

Den opfylder et EU krav i Vandplan 2 om at fiskene i Uggerby Å skal have fri passage. Foruden fjernelse af turistattraktionen Fisketrappen indebærer løsningen også, at der etableres en ny faunapassage ved elværket.

Til gengæld skal der laves et nyt overfaldsstyrt i området omkring den gamle fisketrappe, så besøgende for fremtiden kan se på det brusende vand ved Bindslev Gl. Elværk. Faldet ved overløbskanten bliver ca. 2 meter.

Elværket kan med denne løsning fortsat producere strøm, dog i mindre mængder. Der laves et vandindtag opstrøms Uggerby Å og fra en buffersø foran værket. Hvor meget el produktionen går ned, afhænger af den fremtidige drift, herunder om der installeres en ny mindre turbine.

Da fjernelsen af Fisketrappen og de øvrige ændringer af Uggerby Å ved Bindslev Gl. Elværk er en del af Vandplan 2, er det staten, som betaler udgiften på mellem 9 og 14 mio. kr. til udførelsen.

Dog med undtagelse af den ny vandfaldstrappe, der skønnes at koste Hjørring Kommune et beløb på mellem 200.000 og 300.000 kr.

Arbejdet med at skaffe fri passage for fiskene ved elværket går dog ikke i gang straks, når den politiske behandling af indstillingen fra teknik- og miljøudvalget er færdig.

En forundersøgelse og et detailprojekt skal ifølge tidsplanen være færdigt senest den 31. december 2019, og når staten har godkendt dette, så kan der søges om pengene til realisering.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu