Nu er der skabt enighed om høfder ved Skallerup Seaside Resort
Livet her

Fælles løsning for høfder, der påvirker kysten

05. august 2022 kl. 14:22

SKALLERUP: De fire høfder ud for feriecentret Skallerup Seaside Resort på kysten i Skallerup i Hjørring Kommune, har gennem årene været genstand for ophedet debat. De har blandt andet været beskyldt for at medvirke til en tiltagende kystnedbrydning langs kysten nord for feriecentret ved Nørlev, hvor adskillige sommerhuse er bukket under for tiltagende kysterosion.

Påbud om at fjerne høfder

Det førte i 2019 til, at Hjørring Kommune gav feriecentret et påbud om at fjerne høfderne, der i sin tid blev anlagt for at beskytte et rensningsanlæg tæt på kysten. Det rensningsanlæg eksisterer imidlertid ikke mere, og derfor har vurderingen været, at høfderne har stået i vejen for en mere sammenhængende kystbeskyttelse langs hele kysten.

Men den lille grundejerforening Grønne Klit syd for Skallerup Seaside Resort har imidlertid været beskyttet af høfderne, og derfor valgte foreningen at klage over, at høfderne skulle fjernes. Grundejerne frygtede, at de pludselig ville ligge ubeskyttede og der ville opstå et kraftigt indhug i kysten syd for feriecentret.

Foto: Kim Dahl Hansen

Enighed om fælles løsning

Nu er der imidlertid fundet en fælles løsning, som ser ud til at tilfredsstille alle parter. De to sydligste høfder bliver bevaret, men bliver afkortet til cirka den halve længde. Samtidig bliver vedligeholdelsen af høfderne overtaget af grundejerforeningen Grønne Klit. De to nordligste høfder ud for Skallerup Seaside Resort bliver helt sløjfet. Stenene fra både de afkortede og de sløjfede høfder bliver i stedet genbrugt til en ca. 980 meter lang sanddækket skråningsbeskyttelse, tilsvarende det, der er etableret længere nordpå ved Nørlev. Selvom noget af høfde-anlægget altså bliver bevaret, vurderes det alligevel, at ændringerne vil mindske erosionen nord for feriecentret.

Der er i aftalen lavet vilkår om, at der på strækningen skal sandfodres med knap 14.000 kubikmeter sand om året i gennemsnit. Dermed vurderer Hjørring Kommune, at der er ved at være en sammenhængende kystsikring fra Lønstrup i syd til Nørlev i nord. Ved Mårup syd for Lønstrup er der, på grund af særlige bestemmelser om Natura 2000, dog endnu ikke givet tilladelse til kystbeskyttelse med sten ved klitfoden.

Behovet for kystbeskyttelse vurderes at være til stede i og med den naturlige kysterosion anslås til i gennemsnit at være en meter om året. Erosionen har grundet høfderne været lokalt forstærket og flere ferieboliger ligger nu tæt ved kystklinten.

Annonceret indhold

Nyeste