På matriklen i Hjørring har gartneriet ladet græs og naturlige forekomster af vilde blomster gro.Privatfoto
Livet her

Et vildere hospital kræver ny tankegang

NATUR: Indenfor hospitalets mure kæmper Regionshospital Nordjylland for patienterne. På udearealerne er det dyre- og plantelivet, der ydes en indsats for

12. oktober 2020 kl. 10:12

I øjeblikket ruller udsendelsen ”Giv os naturen tilbage” over skærmen, hvor du kan følge bestræbelserne på at gøre Hjørring til Naturkommune med flere og bedre levesteder for vores sommerfugle, bier og andre insekter.

Med en stor matrikel i Hjørring samt tre andre i Vendsyssel, så har Regionshospital Nordjylland også et ansvar for at skabe bedre levesteder til insekter og øge biodiversiteten.

Den opgave har hospitalets gartneri taget på sig, for der er mange græsarealer, der kan forvandles.

På matriklen i Hjørring har gartneriet ladet græs og naturlige forekomster af vilde blomster gro ved afvandingsbassinet syd for Medicinerhuset.

Nær ved har de sået dansk vildeng, som er en frøblanding med 28 forskellige vilde blomster, hvoraf nogle er to-årige og først vil blomstre næste år. Ved tilkørselsvejen til hospitalet har man ladet græs og naturlige forekomster af vilde blomster gro under frugttræerne.

Efteråret kommer snigende

Ved Skagen Gigt- og Rygcenter, som også er en del af Regionshospital Nordjylland, har græsset i to år fået lov at være uklippet på det store areal langs Hans Baghs Vej, og der er kun klippet langs bygninger og lavet stier, så det er muligt at komme rundt på arealet.

Nu sniger efteråret sig ind over os, og det er tid at gøre status.

- Det er en spændende opgave at skabe nogle arealer, hvor der er bedre plads til et varieret insekt og planteliv. Det kræver, at vi vender den tilgang, vi er opdraget med på hovedet. Vi er så vant til at velplejet er lig med flade, nyklippede plæner og ens blomster i lige rækker, og den indstilling bliver udfordret, når vi søger at øge biodiversiteten. Nu er langt, uklippet græs og et broget flor af vilde blomster en succes. Det skal man lige vænne sig til, men det er en fornøjelse at se de mange insekter, der har haft gavn af det hen over sommeren, siger ledende gartner Jørgen Böhlers.

Et endnu vildere 2021

Jørgen Böhlers sørger sammen med gartneriets øvrige ansatte for, at alle hospitalets udearealer bliver passet.

Næste år sår de vilde blomster i flere områder. Det vil bl.a. være i Hjørring mellem Medicinerhuset og det nye Kvinde/barn Hus ligesom, der er planer om flere tiltag omkring den store parkeringsplads, eventuelt også med plantning af frugttræer.

På hospitalets matrikel i Frederikshavn er der allerede en træningsbane til patienterne, hvor der er plantet stauder og frugttræer, som er insektvenlige. Dertil vil man næste år så vild blomstereng på et areal, der er blevet frit i forbindelse med renovering af bygning.

- Tidligere ville vi have sået græs sådan et sted. Nu ser vi det som en oplagt mulighed for øge arealet, hvor der skabes bedre levevilkår til insekterne. Vi kan ikke omlægge alle arealer på en gang, men vi gør os hele tiden nogle erfaringer, og så tager vi det bid for bid, siger Jørgen Böhlers.

Ved Afdelingen for Neurorehabilitering i Brønderslev er der allerede en flot have med træningsbane som hyppigt benyttes af patienter, og det kan udvides med flere insektvenlige tiltag, når afdelingens placering er fastlagt.

Fælles for alle hospitalets fire matrikler er, at gartneriet næste år laver insektvenligt blomsterkummer og blomsterbede til både Hjørring, Frederikshavn, Skagen og Brønderslev.

Led i større regional indsats

Region Nordjylland ønsker at skabe mere biodiversitet og herigennem sikre øget CO2-binding på regionens arealer.

Der foretages i år en undersøgelse af regionens forskellige matrikler for at vurdere deres naturpotentiale, og i 2021 iværksættes konkrete omstillingsplaner for de enkelte områder. Målet er at få konkrete beplantningsplaner med så høj naturværdi som muligt på så mange af regionens arealer som muligt.

Det eksisterende klimabudget er i det netop indgåede budgetforlig forhøjet med 1,5 mio. kr. til i alt 9 mio. kr. for samlet at kunne finansiere initiativer indenfor bl.a. biodiversitet, affaldshåndtering og grønne indkøb.

Annonceret indhold

Nyeste