Realdania med 5,1 mio. kr., så Hjørring Kommune nu kan  komme i gang med en videreudvikling af badebyens hjerterum.
Livet her

Borgmester: Million-indsprøjtning til Løkken kan øge bosætningen

12. november 2020 kl. 18:00

LØKKEN: I Løkken Moleleje møder unge og ældre, turister og fastboende hinanden omkring surfing og landing af frisk fisk. Stedet har de senere år udviklet sig til at være Løkkens hovedattraktion, og forleden blev det offentliggjort, at Realdania med en million-bevilling vil hjælpe med at puste yderligere liv i molelejet. Konkret støtter Realdania med 5,1 mio. kr., så Hjørring Kommune nu kan komme i gang med en videreudvikling af badebyens hjerterum.

Løkken Moleleje fik i 2015 en ansigtsløftning, da læmolen blev renoveret og fik en rekreativ opgradering. Projektet “De Maritime Huse” omfatter et arkitektonisk løft af husene ved Løkken Moleleje, som i dag udgøres af Fiskernes Hus, Kiosken, Spilhuset og Hummerhuset. Husene er i dag i en stand, som ikke understøtter liv og friluftsaktiviteter hele året. Derfor skal der ske en nybygning og/eller renovering af Fiskernes Hus, som bruges af de aktive kystfiskere, og Kiosken, som i dag huser North Shore Surf.

Tankerne bag projektet er at sikre et fortsat aktivt kystfiskeri i Løkken og samtidig tilføre faciliteter til de outdooraktiviteter, der lever i sameksistens med fiskeriet i molelejet. De nye faciliteter vil gøre det muligt at udbyde sæsontilpassede aktiviteter i Løkken hele året - og netop det ser Hjørring Kommunes borgmester Arne Boelt store potentialer i:

- Realiseringen af De Maritime Huse vil selvfølgelig understøtte helårsturismen og dermed de lokale erhverv, som er afhængige af det. Men det vil samtidig bidrage til den positive udvikling vi ser i området, hvor det voksende surf- og outdoormiljø kombineret med nærheden til Aalborg skaber øget bosætning og nye erhvervsmuligheder. Det er en fantastisk gevinst – ikke bare for Løkken, men for hele kommunen, siger Arne Boelt.

Tankerne bag De Maritime Huse er ambitiøse, og stiller store krav til den arkitektoniske kvalitet i projektet. Husene skal være en attraktion i sig selv i kraft af det miljø, de udgør og det arkitektoniske udtryk. Samtidig skal projektet realiseres i respekt for, at det er et følsomt område både i forhold til naturbeskyttelse og klitfredning.

Derfor udskriver Hjørring Kommune i løbet af 2021 en arkitektkonkurrence med henblik på at kunne udvælge det projekt, som bedst viser, hvordan de nye elementer og bygninger kan spille sammen med strand- og klitlandskabet på en ny, nænsom og visionær måde. Husene skal skabe rammerne for det samspil, der er mellem aktiviteterne i området; en gåtur på molen, et aktivt kystfiskeri, lystfiskeri, surfing, vinterbadning, beachvolley og et hav af andre aktive oplevelser - eller bare en kop kaffe i et ganske særligt miljø.

Kiosken, som i dag rummer North Shore Surf, er ejet af Hjørring Kommune. Fiskernes Hus ejes af Løkken Fiskeriforening, som indgår i samarbejdet om udviklingen af projektet. Derudover er det helt afgørende, at realiseringen af projektet kommer til at ske i et tæt samarbejde med en lang række interessenter i Løkken, herunder Løkken.dk og det lokale erhvervsliv. Det første skridt i realiseringen bliver derfor også en tæt dialog med de mange aktive samarbejdsparter i Løkken.

- I forbindelse med arbejdet omkring Løkken læmole oplevede vi Løkken som et stærkt lokalsamfund, som er meget interesseret i at engagere sig i og komme med konstruktive input til byens udvikling. Det frugtbare samarbejde ser vi meget frem til at fortsætte omkring De Maritime Huse, siger formand for udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling Tim Jensen.

På sigt er det tanken, at en nystiftet erhvervsdrivende fond skal stå for driften af husene. Hjørring Kommune vil fortsat have det overordnede ansvar for driften af alle offentlige faciliteter i molelejet.

FAKTA om projektet:

Samlet anlægssum: 11-12 mio. kr.

Projektet støttes af Realdania med 5,1 mio. kr. Støtten er en del af en større samlet indsats på Vestkysten.

Hjørring Kommune er projektejer i tæt samarbejde med en ny erhvervsdrivende fond, der stiftes i Løkken i forbindelse med projektet.

Projektet forventes realiseret i løbet 2021-22.

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu