I den tidligere råstofgrav umiddelbart syd for Sønderskovvej 301 ønsker Hjørring Jagtforening at etablere en flugtskydebane, der erstatter den nuværende på Ulvkærvej. Foto: Niels Helver
Livet her

Borgermøde: Skal der være skydebane her?

19. august 2019 kl. 16:40

ASTRUP: I anledning af, at Danmarks Jægerforbund på vegne af Hjørring Jagtforening har indsendt ansøgning om etablering af ny flugtskydebane i den tidligere råstofgrav umiddelbart syd for Sønderskovvej 301, inviterer kommunen til offentligt møde onsdag den 21. august kl. 19-21 i Astrup og Omegns Borger- og Forsamlingshus på Bøgstedvej 307 i Astrup.

På mødet vil Hjørring Kommune og Danmarks Jægerforbund informere om det ansøgte projekt, lovgivning for skydebaner, støjberegninger for omkringliggende ejendomme og planlægningsprocessen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. I høringsperioden der løber indtil den 4. september, har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med ideer, forslag og synspunkter til indholdet i det videre forløb bl.a. med henblik på, at flest mulige hensyn kan indgå i det videre arbejde.

Årsagen til, at Hjørring Jagtforening ønsker erstatning for de eksisterende skydebaner på Ulvkjærvej 110, er klager over støj. Hjørring Jagtforening har, med Danmarks Jægerforbund som konsulent, forsøgt med forskellige løsningsforslag at nedbringe støjen. Da Forsvaret, som er grundejer, ikke kan godkende løsningsforslagene, kan skydebanen på Ulvkærvej ikke opnå miljøgodkendelse. Den eneste løsning for skydebanens fortsatte eksistens er derfor at finde en ny placering.

Hjørring Kommune har sammen med Hjørring Jagtforening og Danmarks Jægerforbund gennemgået en række forslag til ny placering og nået frem til, at den bedste placering vil være den tidligere råstofgrav syd for Sønderskovvej 301 i umiddelbar nærhed af motocrossbanen ”Sønderskovbanen”. Den tidligere råstofgrav ligger sænket i terrænet, og terrænets udformning udgør en naturlig støjafskærmning.

Hjørring Jagtforening ønsker at anlægge en jagtbane, en sportingbane og en trapbane. Der skal også opsættes støjdæmpende skydehuse og støjvægge ved skydepladserne. Det tilstræbes, at skydebanen laves handicapvenlig, og der skal også opføres et nyt klubhus på ca. 120 kvadratmeter med tilhørende parkeringsareal. Flugtskydebanen ønskes benyttet, som den hidtil anvendte skydetid på Ulvkjærvej i form af 4 dagsskydninger på hverdage/lørdage, 2 aftenskydninger på hverdage og 8 weekendstævner. Jagtforeningen vil samordne skydetiden med køretiden på den nærliggende motocrossbane ”Sønderskovbanen”, som for tiden er 1 hverdag og lørdag. Jagtforeningens ønsker til skydetider er dermed lavere end de potentielle maksimale tilladte skydetider.

Hjørring Kommune vurderer, at flugtskydebanen er forenelig med natur-, landskabs-, kulturarvs- og grundvandsinteresser i området.

Alle naboer indenfor en radius af 1,5 km har modtaget invitation til mødet direkte i deres e-boks. Øvrige interesserede er også velkomne til at deltage i mødet.

Annonceret indhold

Nyeste