Peter Hvilshøj, formand, Erhverv Hjørring.pr-foto
Livet her

Bliv medlem - du kan ikke være andet bekendt

HANDEL: Direktør Peter Hvilshøj, formand for Erhverv Hjørring, kommer med en klar opfordring

26. september 2020 kl. 07:00

Som nyvalgt formand for Erhverv Hjørring skal min første opfordring til erhvervslivet i Hjørring kommune være:

Meld din virksomhed ind i Erhverv Hjørring, hvis den ikke allerede er medlem. Du kan faktisk ikke være andet bekendt!

Og hvorfor denne klare udmelding? Fordi Erhverv Hjørring med en meget aktiv, engageret og ulønnet bestyrelse bruger tid og kræfter på at varetage også dine interesser.

Erhverv Hjørring har ét og kun ét altoverskyggende formål. Nemlig at medvirke til at skabe de bedst muligt betingelser for at drive virksomhed her i kommunen. Så erhvervsforeningen er til for dig, hvad enten din virksomhed er stor eller lille, veletableret eller i den første iværksætterfase.

Erhvervsforeningens tilbud til medlemmerne beskriver vi i ultrakort form sådan:

Viden, netværk og indflydelse.

”Indflydelse” vil jeg gerne sige noget om her og nu.

Erhverv Hjørring taler erhvervslivets sag i alle de fora, vi har adgang til.

Det vigtigste erhvervspolitiske forum i Hjørring kommune er det nydannede Hjørring Kommunes Erhvervsråd. Det består af repræsentanter for byrådet og for erhvervslivet. Borgmesteren er formand, og jeg selv - som formand for Erhverv Hjørring - er næstformand. Erhverv Hjørring er derudover tildelt en fast plads til sin næstformand.

Hjørring Erhvervsråd er nydannet og skal finde sin form. Men jeg er overbevist om, at det i kraft af sin sammensætning får afgørende indflydelse på erhvervspolitikken i Hjørring kommune.

Og så vender jeg så tilbage til min indledende opfordring til medlemskab af Erhverv Hjørring. Vi er i dag over 500 medlemmer. Det er en stærk repræsentation. Men jo flere, vi bliver, jo mere vægt får vores stemme i erhvervsrådet.

Som medlem af Erhverv Hjørring får du desuden den fordel, at du kan få direkte indflydelse på, hvad der tages op i erhvervsrådet. Erhvervsforeningens bestyrelse er til for medlemmernes skyld. Som medlem kan du til enhver tid gå til bestyrelsen med kritik eller forslag omkring erhvervslivets forhold, som vi så kan tage op i erhvervsrådet – eller hvor det i øvrigt måtte give mening.

Så jeg gentager gerne – bliv medlem af Erhverv Hjørring. Det er til gavn for din egen virksomhed og for erhvervslivet som helhed. Og i det store billede også til gavn for det lokalsamfund, som ikke kan trives uden et sundt erhvervsliv.

Skrevet af Peter Hvilshøj

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu