Livet her

1000 værker fra kunstner i Tolne Skov søges bevaret

23. oktober 2017 kl. 08:34

I den gamle skovløberbolig i Tolne Skov boede engang den lidt særegen kunstner Jens Eriksen. I de år han boede i skoven, var han meget produktiv. Han tegnede og malede mere end 1000 kunstværker i løbet af 5 - 6 år. Efter Jens Eriksens død i 2008 arvede hans bror Lars hele den store samling af tegninger og enkelte malerier.

Lars Eriksen, der bor på Møn, var i sommer i Tolne, hvor han mødtes med Lone Leth fra Tolne Skovpavillons bestyrelse og fremviste mange af Jens Eriksens tegninger. Det er Lars Eriksens håb, at Tolne Skovpavillon vil være interesseret i at overtage den store kunstsamling, så den kan blive bevaret for eftertiden i det område, hvor tegningerne er skabt. De mange tegninger åbner også op for, at der kan laves et stort antal forskellige udstillinger med Jens Eriksens kunstværker.

Lone Leth var absolut interesseret i at overtage samlingen, såfremt der er opbakning fra de øvrige medlemmer i Skovpavillonens bestyrelse, og der kan fremskaffes den nødvendige kapital til indramning og udstillinger. Lars Eriksen skal ikke have noget for de mange tegninger, hans ønske er blot, at de mange kunstværker, der omhandler en vigtig periode i Jens Eriksens liv i Tolne, ikke går tabt.

Kunstneren Jens Eriksen er født i 1942 i Vester Hassing. Han var lige fra barnsben fuld af energi, og han gjorde som regel den modsatte af, hvad han fik besked på. Jens gik i skole i Vester Hassing og fortsatte på Aalborg Katedralskole, hvor han tog realeksamen. Han kom i lære på Kjærs Maskinfabrik i Aalborg som maskinarbejder. Herefter rejste Jens til København, hvor der åbnede sig en verden af spændende muligheder. Han blev uddannet som teknisk tegner og søgte herefter om optagelse på Kunstakademiet, hvor han straks blev optaget på grund af hans kunstneriske begavelse. I København mødte Jens Eriksen også en masse spændende mennesker som Suzanne Bjerrehuus, designeren Nina Koppel og Erik og Margit Brandt, der på den ene eller anden måde hjalp ham gennem tilværelsen.

Efter tiden i København flyttede Jens Eriksen til New York i et års tid, hvorefter han vendte tilbage til Vester Hassing. Jens havde svært ved at finde ro i tilværelsen og havde derfor mange forskellige jobs, mest som idemager og inspirator for andre.

I begyndelsen af 1980’erne flyttede Jens til Skovløberboligen i Tolne Skov, hvor han fandt ro og mening med livet, dog kneb det meget med økonomien, så advokat Johannes Funch fra Sindal måtte på vegne af Tolne Skov rykke adskillige gange for huslejen.

Lone Leth er interesseret i at få kontakt med andre, der kendte Jens Eriksen, og som måske kan bidrage med yderligere oplysninger og ideer til, hvordan der kan laves udstillinger med Jens Eriksens tegninger.

Annonceret indhold

Nyeste