Hirtshals Havn har netop været vært ved en konference i projektet. 
Livet her

Hirtshals Havn er en del af internationalt projekt

10. september 2023 kl. 06:00

Hirtshals Havn er blandt de i alt 26 samarbejdspartnere fra Danmark og Norge, som er gået sammen i projektet Grønn Jyllandskorridor, som har til formål at bidrage til udviklingen af en mere effektiv og miljøvenlig transport og at skabe synergi mellem passager- og godstransporten på tværs af Sydnorge, Vestsverige, Jylland og Centraleuropa. På en netop overstået konference i Hirtshals blev havnens særlige rolle på transportkorridoren understreget.

Hvilket potentiale er der for en endnu mere effektiv og miljøvenlig transport på tværs af vej, jernbane og sø fra Sydnorge, det vestlige Sverige og videre ned til Centraleuropa via Jylland? Og hvilke synergier kan der være mellem passager- og godstransporten i denne korridor? 

Det er nogle af de emner, der arbejdes med i projektet Grønn Jyllandskorridor, der har fået støtte fra EU’s interregionale program for Øresund-Kattegat og Skagerrak. Hirtshals Havn er blandt de 26 partnere i projektet, heraf 12 norske og 14 danske. 

- Jyllandskorridoren er en af de vigtigste transportkorridorer mellem Norge, Sverige og Centraleuropa, og Hirtshals Havn er en del af den samlede infrastruktur på korridoren. Derfor giver det rigtig god mening at gå sammen med de øvrige partnere for at sætte fokus på potentialet i udvikling af den multimodale transport, hvor transport via vej, jernbane og sø kombineres, siger Michael Langballe, Head of Transport & Logistics. 

Hirtshals Havn har netop været vært ved en konference i projektet, hvor blandt andet en godstransportanalyse var på dagsordenen. Analysen beskriver dels den nuværende situation med aktuelle barrierer og flaskehalse for multimodal transport i korridoren, dels fremtidigt potentiale og muligheder for at øge den multimodale transport.

Grønn Jyllandskorridor har fået støtte til et treårigt projekt og løber fra 1. januar 2023 til 31. december 2025.

Annonceret indhold

Nyeste