De voldsomme stigninger i priser på materialer er en af forklaringerne på, at erhvervsskolen EUC Nord nu må finde besparelser for 17 millioner kroner.  
Livet her

Fyrer ansatte hele vejen rundt: - Vi har brug for hjælp nu!

Erhvervsskolen EUC Nord i Hjørring og Frederikshavn gennemfører stor sparerunde 

05. december 2022 kl. 16:29

VENDSYSSEL: Stigende udgifter til byggematerialer og energi rammer nu også uddannelserne hårdt, og erhvervsskolen EUC Nord i Hjørring og Frederikshavn er i øjeblikket i gang med en sparerunde, hvor der i år og næste år skal findes besparelser for  i alt 17 millioner. 

Det betyder, at EUC NORD netop har sagt farvel til 20 ud af i alt 350 ansatte. De 20 ansatte er spredt ud over alle adresser og rammer både undervisere, ledelse og teknisk-administrativt personale. 

Nogle afskedigelser har også baggrund i aktivitetsnedgang, andre i længerevarende sygdom, justeringer i uddannelser, bortfald af funktioner og atter andre i ren og skær besparelse.

- Vi skal have hjælp fra regeringen nu! Det er alle erhvervsskoler i landet, der er hårdt ramt, og konsekvensen kan blive, at vi ikke kan bevare kvaliteten og det samme udbud af uddannelser, siger direktør Niel Jacobsen, der efterspørger højere taxameterbetaling for at kompensere skolerne for de stigende udgifter. 

Direktør Neil Jacobsen beklager mener, at regeringen nu må træde til med konkret hjælp til erhvervsskolerne. 

Direktøren oplyser, at det bl.a. er prisstigninger på materialer som fx jern og mursten, der slår igennem, energiregningen er steget med 15 millioner kroner, hvilket er mere end en fordobling, og så er der nedgang i specielt én gruppe elever: 

- Vores tilgang til erhvervsuddannelserne direkte fra folkeskolen er stabil og i Frederikshavn endda stigende. Men det er gruppen af ældre elever på Grundforløb 2, der er gået kraftigt ned, fortæller Neil Jacobsen. 

Den lave ledighed nævnes som en af årsagerne til, at det er sværere at tiltrække elever til Grundforløb 2.   

Direktionen og bestyrelsen har lagt en plan for fremtiden, hvor der opereres med tre slags besparelser: Driftsbesparelser, personalereduktioner og ændringer i uddannelsesudbuddet.

Driftsbesparelser er fx reduktion i investeringerne og it-abonnementer samt begrænsning af rejser og kurser, ligesom en ubebygget grund i Frederikshavn sættes til salg.

Ud af de 20 nedlagte stillinger har det været nødvendigt med 17 afskedigelser.  

- Det er vigtigt at understrege, at der ikke skal nedlægges uddannelser. Det skyldes, at EUC Nord er meget bevidst om sin rolle i Vendsyssel, hvor mange virksomheder og borgere er afhængige af, at der findes gode uddannelsesmuligheder i lokalområdet.

Der vil dog skulle ske nogle justeringer i uddannelserne, og nogle hold vil skulle samlæses.

- Nu må landspolitikerne beslutte, om de vil stå ved og handle på de fine skåltaler under valgkampen, hvor de overbød hinanden om alt det, de vil gøre for at sikre, at erhvervsskolerne kan opfylde deres rolle i samfundet, siger Neil Jacobsen. 

EUC Nord har i alt cirka 2200 elever. 

Annonceret indhold

Nyeste