Laura Holm (K) arbejder for at skabe et nyt friluftsbad i Assens.
Livet her

Friluftsbad genskabes i Assens

04. marts 2023 kl. 14:00

ASSENS: Siden kommunalvalget i 2021 er der blevet arbejdet flittigt i kulisserne for at afprøve muligheden for at (gen)etablere et friluftsbad i Assens. Byrådsmedlem Laura Holm (K) præsenterede allerede disse tanker forud for valget, men siden er flere ideer kommet til.

Tilbage i 1970'erne og frem til begyndelsen af 90´erne lå der dengang et friluftsbad på Vinthersvej i Assens. Badet var et tilløbsstykke, som i mange år skabte stor begejstring og fællesskab på tværs af alder og bopæl.

Laura Holm har samlet en styregruppe, og der er udtænkt yderligere ideer baseret på de værdier, som det gamle bad havde, og samtidig er samtiden indtænkt med elementer af bæredygtighed, verdensmål og ønsket om at udvikle et koncept, der favner alle, hvorfor det også er helt naturligt med en ny fortælling og funktion – nemlig et naturbad.

Fra begyndelsen var det afgørende at mødes med direktør Søren Møller fra Dansk Salt for at afsøge muligheden for et samarbejde med afsæt i overskudsvarmen til driften af naturbadet. Ved det tidligere friluftsbad var det ligeledes overskudsvarmen fra Dansk Salt (i folkemunde Saltfabrikken), som indgik i friluftsbadet.

Det var et givtigt møde, og der var stor enighed om at afsøge mulighederne for placeringen af et sådant bad, samt motivation for at undersøge evt. udfordringer fra myndighedernes side.

Et areal på godt 20.000 m2 er fundet, og ejerne har givet grønt lys til videre proces med projektet på netop denne matrikel. Det er Fonden Landbo, afdeling Lykkegaarden og Rosenly, der med Jess Laursen og Frants  Bugge Laustsen i spidsen har givet tilsagn til at sælge området til en Selvejende Institution - Fjordens Naturbad, og placeringen ligger på Gammel Hadsundvej.

Frants Bugge Laustsen fra Fonden Landbo udtaler om udsigten til dette projekt:

- Fonden Landbo hilser projektet velkommen. Det bliver et godt aktiv for hele området til stor glæde for børn, unge og voksne. Vi stiller ligeledes gerne op til samarbejde.

Når der er stiftet en selvejende institution, vil selve fondsansøgningerne begynde, og det påtænkes at

indkalde til et informationsmøde på matriklen, når tegningerne er endeligt udarbejdet, og der kan fortælles

yderligere om planerne for dette unikke naturbad i Danmark.

Annonceret indhold

Nyeste