Livet her

100 års træf hos skole i Mejlby

Gamle elever frem til Brorstrup Sogns Kommuneskole lukning i 1976 til fest lørdag 1. september

21. maj 2018 kl. 14:42

MEJLBY: Til sommer er det 100 år siden, at Brorstrup Sogns Kommuneskole åbnede i nyopførte lokaler midt i Mejlby.

Den begivenhed synes fire gamle elever skal markeres med en jubilæumsfest lørdag 1. september, hvor alle gamle elever frem til den kommunale folkeskole lukkede i 1976 inviteres.

De fire er Thyge Trads, Aase Bisgaard, Leo Thysk og Peter Møller Wormslev.

Siden 1979 har skolen fungeret som en af de første ordblindeefterskoler i Danmark for normalt begavede elever med læseproblemer.

- Vi håber da på mindst 100 gamle elever deltager i jubilæumsfesten og helst omkring 150.

- Når vi møder nogle af de gamle elever og fortæller om jubilæumsfesten, lyder de vældig interesserede i at deltage, fortæller to af arrangørerne - Thyge Trads og Aase Bisgaard.

Gode skoleminder

I festkomitéen glæder man sig over, at forstanderen på Mejlby Efterskole stiller spisesalen til rådighed.

Selv begyndte Thyge Trads i første klasse på folkeskolen i Mejlby i 1948.

- Dengang var vi 12 elever i klassen og omkring 100 på hele skolen.

- Jeg husker min skoletid her i Mejlby som en rigtig god periode, hvor vi blandt andet kom på en årlig teatertur til Aalborg og udflugter til forskellige steder.

Små klasser

- Klasserne blev lagt sammen to og to på nær første klasse. Efter 7. klasse fortsatte jeg som den eneste i klassen i realskolen i Haverslev, uddyber han.

Aase Bisgaard indledte sin skolegang i 1960.

- Vi var kun syv elever i klassen, nemlig to piger og fem drenge. Jeg mindes også min skoletid positivt og husker skoleudflugterne til blandt andet Ebeltoft samt juletræsfesterne i forsamlingshuset og den årlige skolefest, mindes hun.

Tiden løb fra skolen

Da den kommunale folkeskole i Mejlby lukkede i 1976 blev de 60 elever overflyttet til den nybyggede Haverslev Skole på Strandvejen.

- Det faldende elevtal og systemet med to årgange i hver klasse viste, at hverken det pædagogiske eller det økonomiske grundlag for skolen længere var til stede.

- Den nye skole i Brorstrup erstattede i 1918 den gamle, som ikke længere kunne rumme de mange elever.

- De blev så overflyttet til Mejlby samt til en anden nybygget skole i Smorup, forklarer Thyge Trads.

Stort jubilæumsprogram

Til jubilæumsfesten 1. september mødes deltagerne mødes i spisesalen på Mejlby Efterskole klokken 14 om eftermiddagen.

Her vil Thyge Trads byde velkommen, hvorefter der venter kaffebord.

Festdeltagerne får mulighed for at købe den lokalhistoriske bog fra 2014 om Brorstrup sogn, hvor Thyge Trads har bidraget med oplysningerne om datidens skoleforhold.

Efter kaffebordet vises rundt på efterskolen, og Brorstrup Kirke vil være åben denne eftermiddag.

Om aftenen spiser man i skolens spisesal - til musikalsk ledsagelse af Flemming Både.

- Klokken 22 slutter vores planlagte jubilæumsfest, for vi gamle elever er jo nu nået op i den alder, hvor der ikke længere også skal danses, lyder den nøgterne melding fra en Aase Bisgaard.

Alle fire medlemmer af festudvalget modtager tilmeldinger til jubilæumsfesten, og deltagerprisen er 275 kroner.

Annonceret indhold

Nyeste