Forbrugerne har konkret set et af Forsyningen A/S projekter i 2022 - implementeringen af affaldssorteringen, som betød, at alle fik nye skraldespande.
Livet her

Forsyningen A/S satte gang i nye grønne projekter - selvom 2022 var et vanskeligt år

02. juni 2023 kl. 13:15

Stigende priser bremser ikke den grønne omstilling. Sådan skriver Frederikshavn Forsyning A/S i en pressemeddelelse efter den ordinære generalforsamling.

Forsyningens administrerende direktør, Claus Reimann Petersen, orienterede om koncernens virke i det forgangne år. 

Han forklarede blandt andet, hvorfor Frederikshavn Varme A/S gennem året satte fjernvarmeprisen op fra 390 kr. pr. MWh til 960 kr. pr. MWh.

- Som følge af krigen i Ukraine og boykot af russisk olie satte energiknapheden sit tydelige præg på 2022. Det medførte store udsving i priserne på markederne for el, gas og olie, som har påvirket driftsvilkår og indtjening væsentligt i hovedparten af koncernens selskaber, forklarede Claus Reimann Pedersen.

Det har altså været et vanskeligt år indenfor varme- og elforsyningen. Men der er også sket ting, som forbrugerne bør glæde sig over.

- Forsyningen har opretholdt forsyningssikkerheden, og det har været muligt at gennemføre de projekter, vi har igangsat i løbet af året, sagde den øverste leder af Forsyningen A/S, Claus Reimann Petersen. 

Projekterne understøtter Forsyningens fortsatte arbejde med den grønne omstilling. De største projekter er implementering af øget affaldssortering, sidste etape af transmissionsledningen fra Tolne til Skagen, afslutning på fjernvarmeprojektet i Kilden og et samarbejde med fiskeindustrien i Skagen med etableringen af Skagen For-renseanlæg.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2022, hvor resultatet før skat blev et overskud på 445.000 kr. mod 18 mio. kr. i 2021. 

- Årets resultat er negativt påvirket af stigende inflation og de stærkt stigende energiudgifter på el, gas og olie, skriver man i pressemeddelelsen.

Den samlede koncernomsætning udgjorde i 2022 780 mio. kr., hvilket er en stigning på 191 mio. kr. i forhold til det foregående år. Det samlede antal kundeforhold er ved årets udgang på 161.407, hvilket atter er en stigning fra forrige år.

Annonceret indhold

Nyeste