Fodboldbanerne i Flauenskjold står under vand, og det vil de blive ved med, hvis ikke der drænes. Privatfoto
Livet her

Våde fodboldbaner i Flauenskjold

I Flauenskjold håber idrætsforeningen på en hurtig afklaring omkring dræning af fodboldbanerne

11. januar 2020 kl. 12:21

FLAUENSKJOLD: Flauenskjold Idrætsforenings fodboldafdeling har i årevis været kraftigt generet af bløde og våde fodboldbaner på træningsanlægget på Stadionvej. Foreningen har længe været i dialog med kommunen om problemet, og der har således været foretaget undersøgelser af, om de gamle eksisterende dræn kunne gøres funktionsdygtige. Dette er bl.a. gjort ved hjælp af droneflyvning over arealet. Her har man kunnet konstatere, at den eneste brugbare løsning vil være etablering af helt nye dræn.

Udgiften til dræning og reetablering af fodboldbanerne er beregnet til kr. 233.000. Sagen var på dagsordenen på Fritids- og Kulturudvalgets møde 5. december. Punktet blev dog udsat, da man ville undersøge det samlede behov for dræning af kommunale arealer, ligesom udvalget var skeptisk overfor om en imødekommelse af Flauenskjold Idrætsforenings ansøgning ville danne præcedens andre steder i kommunen.

Problemet er, at banerne er umulige at benytte en meget stor del af sæsonen, og de store mængder nedbør i 2019 har ikke gjort problemet mindre.

Formanden for fodboldafdelingen, Henrik Christiansen, ser således med spænding frem til fritids- og kulturudvalgets næste møde 16. januar.

- Det er jo nu, der står en ny sæson for døren, udtaler formanden.

Problemet er derfor meget aktuelt også i kraft af, at det våde område netop er placeret på det areal, som klubbens lysanlæg dækker. Det vil derfor være umuligt for klubbens mange fodboldspillere at træne, indtil de lyse timer indfinder sig.

På spørgsmålet om en bevilling vil kunne danne præcedens konstaterer foreningen, at der allerede tidligere er foretaget dræning af fodboldbaner rundt om i kommunen, og man håber derfor, at kommunen hurtigst muligt kan træffe en afgørelse om bevilling af midler til dræning til glæde for fodboldafdelingens mange medlemmer.

Annonceret indhold

Nyeste