Den nye cykelsti er her markeret med rødt, mens Himmerlandsstien og de øvrige stiforbindelser er markeret med gult. Kort: Vesthimmerlands Kommune
Livet her

Ny cykelsti til 3,5 mio. skal binde Aars bedre sammen

Staten bidrager med halvdelen af pengene

13. oktober 2021 kl. 14:06

Cyklisterne i Aars har grund til at glæde sig. Fra oktober 2022 vil de kunne bevæge sig rundt i byen ad en ny cykelsti, der skal forbinde bymidten og busterminalen med byudviklingsområderne Stenildhøjdalen og Galgehøj og med institutionerne og fritidsaktiviteterne i den vestlige del af byen.

Som led i en aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten er der i alt afsat 135 mio. kr. til 27 nye cykelstier i Danmark.

Én af disse cykelstier skal efter planen anlægges på det gamle banetracé i Aars.

Prisen for det samlede projekt er 3,5 mio. kr., og heraf bidrager staten med de 1,7 mio. kr.

Den nye cykelsti falder ifølge en pressemeddelelse fra Vesthimmerlands Kommune godt i tråd med den nye cykelhandlingsplan, som kommunens teknik- og miljøudvalget vedtog så sent som i marts 2021.

Her lyder én af målsætningerne, at antallet af borgere over 16 år, der cykler mindst én gang om ugen, skal øges i perioden 2021-2025.

Skal målet om at få flere op på cyklen indfries, er etableringen af et sammenhængende cykelnet essentielt, og derfor er den nye cykelsti og de 1,7 mio. kr. fra staten også et kærkomment skridt i den rigtige retning, fremhæves det i pressemeddelelsen.

Udover den nye cykelsti i Aars arbejder Vesthimmerlands Kommune lige nu på at anlægge en ny cykelsti nord for Farsø - og på en ekspropriation, der skal bane vej for, at cykelstien i Trend kan blive en del af den nationale rute: Cykelrute 12.

Derudover blev der i det nye budget for 2022 afsæt yderligere et beløb til en cykelsti i Vesthimmerland.

Hvor denne cykelsti skal placeres er endnu ikke afgjort politisk.

Annonceret indhold

Nyeste