Skaterparken i Lemvig er et af de steder, som bestyrelsen har besøgt for at finde inspiration. Privatfoto
Det sker

Plan for skaterpark i grøn oase i Støvring

Foreningen bag klar til at fremvise konkrete planer til, hvordan området ved Solvang bag Super Brugsen kan blive en idéel ramme

18. juni 2021 kl. 10:20

STØVRING: Arbejdet med at gøre det grønne området ved Solvang til en oase for alle Støvring byens borgere, skrider stille og roligt fremad.

Faktisk er foreningen bag Støvring Street Park kommet så langt med arbejdet, at man nu gerne vil vise de planer man har frem for Støvring by.

Navnet Støvring Street Park er det navn, som foreningen har valgt som arbejdstitel for det nye Solvang område.

- Vi har siden sommeren 2020 haft en god dialog med Rebild Kommunes forvaltning om hvordan vi i fællesskab kan medvirke til at skabe de bedste rammer for en kommende Støvring Street Park på Solvangområdet bag ved Super Brugsen. I dialogen med kommunen, kom vi hurtigt frem til, at området skal være et samskabelsesprojekt. Altså et fælles projekt mellem os som forening og Rebild Kommune, hvor vi er med til at skaffe en del af de økonomiske midler, som der er brug for, forklarer Rune Hartmann som formand for foreningen.

Efter planen skal hele området være et sted ,hvor familier kan søge hen og hygge sig i fællesskab på tværs af alle generationer i Støvring.

- Man skal kunne hygge sig en hverdagsaften med en picknickurv, mens børnene leger på områdets legeplads, skaterområder og grønne områder, påpeger Rune Hartmann.

Inspiration fra andre steder

Foreningen bag Støvring Street Park har været på en del ture rundt i Danmark for at finde inspiration til, hvordan man selv kan indrette Solvangs området til de optimale rammer for oplevelser og aktiviteter for brugerne.

- Herunder for at se hvad der virker i praksis. Det er tænkt meget over hvilke aktiviteter der skal være såsom legepladser, grønne områder, faciliteter som el, vand og toiletter og hvordan området kan spille en positiv rolle for Støvring midtby generelt, bemærker formanden.

Bestyrelsen bag Støvring Street Park samlet. Privatfoto

Foreningen har allerede idéer til hvordan de vil sikre at både dagplejere, vuggestuer, børnehaver, skoler mv i dagtimerne vil kunne bruge området samt byens foreninger, byfesten samt familier, ældre og unge vil kunne bruge området i fritiden.

- I den forbindelse har vi fundet meget inspiration i hvordan man f.eks. har lavet Skaterparks i Frederikshavn og Lemvig. Her har man lavet områder, hvor de forskellige aktiviteter er spredt ud over hele parken, således at man kan bruge hele området til både hygge, leg og aktiviteter. fortæller Thomas Røgen Lænner, som har arbejdet med tegninger for visualisering af de ideer, som foreninger har for området.

To planlagte dialogmøder

For at komme endnu mere i dialog med de kommende brugere af området har foreningen planlagt at afholde to Åbent Hus-dage for alle dem som har interesse i at høre mere om planerne.

Det foregår mandag 28. og onsdag 30. juni mellem klokken 18.30 og 20, hvor alle interesserede kan komme forbi og få en guided dialogtur rundt på området ved Solvang samt se og høre nærmere om de aktuelle skitseplaner for stedet.

Foreningen bag Støvring Street Park vil så tage de modtagne inputs med i det videre arbejde for området.

- Vi vil helt klart opfordre alle med nysgerrighed på projektet til at komme forbi en af de to dage. Vi vil gøre vores for at kunne vise noget frem, som man kan forholde sig til. Vi har også et par overraskelser i ærmet som vil gøre det til en sjov oplevelse at være med de to aftener, fortæller Rune Hartmann fra foreningen.

Annonceret indhold

Nyeste