Over 80 interesserede var over tre dage i dialog med folkene bag Støvring Street Park om planerne for en skaterdel i den kommende bypark på Solvang. Det generelle indtryk var, at de fleste ser positivt på, at der også bliver plads til skaterne i parken. Privatfoto
Livet her

Ny næring til plan om skaterpark i Støvring

Foreningen Støvring Street Park fik overvejende positive tilbagemeldinger, da foreningen over tre dage inviterede Støvring-borgerne til dialog

23. juli 2021 kl. 10:16

Over 80 borgere kiggede forbi, da foreningen Støvring Street Park over tre dage inviterede til dialog om, hvordan en eventuel kommende bypark på Solvang kan indrettes med skaterelementer på en god måde.

Langt hovedparten af de besøgende, var positive overfor skaterdelen og så den som en berigelse for Støvring.

Ideerne bag Støvring Street Park er på mange måder en videreudvikling af den plan, som kommunens forvaltning allerede har fremlagt for området. En plan, som bygger på, at området skal være et rekreativt område med aktiviteter for både store, små, unge og ældre i Støvring by.

Forvaltningens plan indeholder blandt andet elementer som legepladser, beplantninger med bord/bænkesæt og grill til hygge, amfiscene, grønne områder, som kan bruges til både leg og som byfesttelt,

dagpleje, en petanquebane og andre ting, som netop skaber en god og aktiv bypark midt i Støvring.

- Det, vi gerne vil i Støvring Street Park, er at integrere skaterelementer i forvaltningens plan, uden at forvaltningens elementer og ideer forsvinder i den sammenhæng.

- Der vil stadigvæk være den samme plads til alle aldersgrupper, som kommunen har tænkt. Vi har f. eks. forsøgt at indtænke stierne som aktive områder, hvor både løbehjul, cykler og f.eks. også rollatorer kan færdes. Derudover er det tanken, at traditionelle skaterelementer skal indgå som en naturlig del af parken, så elementerne får flere funktioner og brugere i løbet af dagen, forklarer formand for Støvring Street Park, Rune Hartmann.

Under dialogen med borgerne om den nye bypark fik folkene bag Støvring Street Park flere nye ideer, som de vil tage med i det videre arbejde.

- Og de tre dage blev således på alle måder, som vi på forhånd havde håbet på.

- Indtrykket var generelt, at byens borgere ser positivt på, at byparken også får en skaterdel, så det vil vi fortsat arbejde på som forening, bebuder Rune Hartmann.

Sådan forestiller Rebild Kommune sig, at den kommende bypark på Solvang kan indrettes. Ifølge folkene bag Støvring Street Park skal deres projekt blot ses som en videreudvikling af kommunens plan.

Det er Rebild Kommune, der har det overordnede ansvar for realiseringen af byparken.

Foreningen Støvring Street Park har selv tilbudt at rejse midler til skaterdelen via sponsorer og fondsansøgninger.

Samlet set vil der derved kunne rejses flere midler til byparken, end hvis kommunen alene stod for finansieringen, påpeger folkene bag Støvring Street Park.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu