Allan Pinnerup og Mette Vested står på den nye støtteforening Rebild Kulturskoles Venner.
Mennesker

Ny støtteforening vil hjælpe Rebild Kulturskole

14. september 2023 kl. 17:01

En ny støtteforening i Rebild har set dagens lys. Det er Rebild Kulturskoles Venner, som fremover vil støtte Rebild Kulturskoles aktiviteter. Først og fremmest ved at skaffe penge til instrumenter, udstyr og andet, der kan støtte kulturskolens aktiviteter.

Initiativtagerne til støtteforeningen er Allan Pinnerup og Mette Vested, som begge er forældre til børn, der har stor haft glæde af at deltage i kulturskolens undervisning og mangeartede tilbud i adskillige år. De er også begge aktive i Rebild Kulturskoles bestyrelse.

- Vi er dybt imponerede over, hvor engageret og kompetent undervisningen er i Rebild Kulturskole, men også i denne del af kommunens økonomi, kan man mærke, at pengekassen ikke er velpolstret. Det betyder for eksempel, at en ny trailer til at transportere instrumenter rundt til de mange koncerter som eleverne afholder og deltager i, længe har været på ønskelisten. Derudover er mange af instrumenterne slidte. Det er dyre indkøb, og vi vil gerne forsøge at skaffe penge til udstyr og instrumenter, som Kulturskolen måske ikke selv har økonomi til aktuelt, fortæller Mette Vested i en pressemeddelelse.

– Vi skal nu i gang med at søge midler fra fonde og virksomheder og vi håber, at blive mødt med velvillighed. Kulturskolens elever deltager i mange koncerter rundt omkring i kommunen, men har også elever der spiller i Nordjyllands Ungdoms Symfoniorkester (NUS) og der er det traditionelt Rebild Kulturskole der pakker traileren og stiller med for eksempel trommer, klokkespil og marimbaer. Det slider på instrumenterne, at blive pakket op og ned og transporteret, siger Allan Pinnerup.

Initiativtagerne havde håbet på lidt større tilslutning til den stiftende generalforsamling, men håber på, at flere har lyst til at hjælpe – og de skal være hjerteligt velkomne fortæller de samstemmende:

– Alle der har lyst til at hjælpe med at søge midler og måske ovenikøbet har erfaring med det, er mere end velkomne. Det kan også være man har lyst til at støtte med noget andet – og så byder man bare ind med det, siger Allan Pinnerup og Mette Vested.

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen sit første møde og konstituerede sig. Der er plads til flere i bestyrelsen, der aktuelt består af Allan Pinnerup og Mette Vested, der har delt formandskab.

Rebild Kulturskoles Venner har en facebookgruppe, hvor man kan følge gruppen og læse referater og vedtægter. Facebookgruppen vil også indtil videre være den primære kanal til kontakt med personer, der har lyst til at hjælpe med arbejdet, og der hvor man kan finde oplysninger om, hvordan man bliver støttemedlem. Det koster 50 kr. om året.

Annonceret indhold

Nyeste