Farsø Sygehus nærmer sig stærkt tingenes tilstand som før coronakrisen. Foto: Line Bloch Klostergaard, Region Nordjylland.
Mennesker

Farsø Sygehus nu næsten som før corona-krisen

CORONA: Det lille sygehus vender systematisk tilbage til hverdagen, før 108 sendepladser blev stillet til rådighed for at håndtere smitten

09. maj 2020 kl. 16:59

HIMMERLAND: Farsø Sygehus vender nu tilbage til hverdagen før corona-epidemien

Genåbningen af det nordjyske sundhedsvæsen er i fuld gang.

Flere aktiviteter, som midlertidigt har været lukket ned under coronakrisen - eller flyttet fra hospitalet i Farsø - vender nu tilbage til Vesthimmerland.

Da coronakrisen for alvor tog fat, blev dagligdagen på Aalborg Universitetshospital i Farsø ændret med kort varsel.

Midt i marts blev planlagte behandlinger stillet i bero, og andre aktiviteter måtte flytte ud for at gøre plads på hospitalet til at tage imod en helt ny type patienter.

108 sengepladser var til rådighed i Farsø som en del af Region Nordjyllands eskaleringsplan for at håndtere corona-epidemien.

Så galt gik det ingelunde.

Tæt på hverdag som før krisen

Covid-19 ser ud til at være under kontrol i denne omgang, og nu er det nordjyske sundhedsvæsen ved at stille om til en hverdag, der mere ligner hverdagen før krisen.

I Farsø er Diagnostisk Center genåbnet for patienter, der undersøges for uklare symptomer.

Det samme gær sig gældende for Medicinsk Dagafsnit, der blandt andet behandler patienter med blodprop.

Diabetes-ambulatorium åbnede sidst på ugen.

Den øvrige aktivitet i medicinsk dagafsnit genetableres stille og roligt .

Dog trækker det lidt længere ud med gigtlidelser og lungesygdomme.

For at mindske risiko for coronasmitte samles færre patienter i venteværelser.

Der går længere tid mellem undersøgelser. Desuden skabes der mere plads i venteværelserne.

Mandag i denne uge skulle også det palliative afsnit være tilbage i Farsø.

Lindrende behandling

Afsnittet for lindrende behandling flyttede 16. marts til Hobro.

Ortopædkirurgien, som fylder en stor del af aktiviteten på hospitalet i Farsø, har været i gang i nogle uger.

Fire af seks operationslejer er genåbent.

Afdelingen har taget fat på den ambulante aktivitet, der dækker alle de underspecialer, som ortopædkirurgien i Farsø varetog før coronakrisen - knæ, hofte, hånd og skulder.

Skulderoperationer, der skal laves indenfor en uge, har i en periode været udført på hospitalet i Thisted.

Også de er nu tilbage i Farsø. Efter planen sker en delvis tilbageflytning af håndoperationer fra uge 20.

Ortopædkirurgi

Flere patienter får tilbud om undersøgelse og behandling

Ortopædkirurgien har aktivitet på alle hverdage, og skadestuen har i hele perioden været i drift.

- Samtidig med, at vi skal sikre den nødvendige kapacitet til at behandle patienter med Covid-19, er det vigtigt, vi øger muligheden for at tilbyde patienter med andre lidelser den undersøgelse og behandling, de har brug for.

- Tilbageflytning af funktioner til hospitalet er en vigtig brik i, at vi kan løfte den opgave, siger hospitalsdirektør Jens Ole Skov, Aalborg Universitetshospital.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu