Astrup kro i hjertet af byen skaber sammenhold. <i>Foto: Bjarne Bach Nielsen</i>
Mad & Drikke

Den lokale kro er et succesfuldt initiativ

18. september 2022 kl. 07:18

Fredag 23. september er det 20 år siden beboerne i Astrup stiftede ”Ejendomsselskabet Astrup Kro ApS”, og kroen dermed reelt blev borgerejet. Jubilæet fejres på kroen på dagen.

Historien bag projektet er, at den dengang cirka 100 år gamle kro, efter en konkurs i 1999, havde stået tom i godt to år. Et tomt bygningskompleks beliggende på en central plads i bymidte, som mere og mere bar præg af forfald, havde i lang tid været til frustration for byens og omegnens borgere. Ligeledes var der fra borgerne tilkendegivet, at man manglede den service og det samlingspunkt kroen tidligere havde været for byen.

I forsommeren 2002 opstår der forlydender om, at en berygtet ejendomsspekulant, der var kendt for at drive udlejning baseret på social spekulation, havde vist interesse for kroen med henblik på at ombygge den til discountlejligheder. Da spekulanten en formiddag blev genkendt stående udenfor kroen, etablerede en kreds på 5-6 Astrup-borgere prompte samme dag et anpartsselskab, der så indenfor de efterfølgende par døgn købte Astrup Kro.

På et borgermøde, afholdt i forbindelse med Astrups Byfest få uger efter, blev det aftalt, at det foreløbige selskab skulle udvides og omdannes til nyt selskab ”Ejendomsselskabet Astrup Kro ApS”, hvor alle interesserede borgere kunne købe anparter.

Der var på mødet stor enighed om, at selskabets primære formål skulle være, at Astrup igen kunne få en veldrevet kro, der som tidligere havde været et betydende socialt og kulturelt aktiv for byen. Der var som udgangspunkt også enighed om, at der ikke skulle udbetales dividende til anpartshaverne. Et eventuelt overskud skulle løbende geninvesteres i bygningerne og de tilhørende faciliteter.

De formelle ændringer med bl.a. valg af bestyrelse skete på en ekstraordinær generalforsamling d. 23. september 2002. Til bestyrelsen blev Kurt Rytter Andersen, Claus Lund, Karen Pedersen, Allan Poulsen og Bjarne Bach Nielsen valgt. Den samlede bestyrelse har i dag siddet uændret siden selskabets etablering.

Bygningskomplekset blev opdelt i tre separate lejemål, ”Astrup Kro”, som er første etage med køkken, sal og selskabslokaler. Værtshuset ”Rottehullet” i kælderetagen samt en lejlighed på anden etage, der udlejes som normal beboelse.

At selskabet, trods perioder med både forpagtningsproblemer og corona-nedlukning, nu efter 20 år stadig er velkørende bekræfter, at lokalt initiativ og engagement kan føre til succes - og det er det mest effektive våben mod begreber som udkantsområde, affolkning og landsbydød.

Astrup Kro er i dag en af byens større og driftige virksomheder og den må anses som et betydende aktiv for byen. Der er både fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere. Værtshuset ”Rottehullet” anses ligeledes som et af byens betydende aktiver. Det er kun et fåtal landsbyer af Astrups størrelse, der kan opretholde et veldrevet og respektabelt værtshus.

Ejendomsselskabet Astrup Kro har i dag ca. 200 anpartshavere, hvoraf hovedparten har bopæl i eller tilknytning til Astrup-området. Anpartshavernes arrangement og deltagelse, for at projektet skulle lykkes og bestå, har altid været stort. Mange renoverings- og vedligeholdelsesarbejder, og det både store og små, er over årene udført af anpartshaverne på frivillig basis.

Senest er kroen i august måned 2022 og helt med frivillig arbejdskraft, blevet malet udvendig - og for at fuldende succesen bør nævnes, at malerteamet umiddelbart efter færdiggørelsen af kroen, også på frivillig basis, malede Dagli Brugsen lige overfor kroen.

20-års jubilæet fejres med en gallafest for anpartshaverne på Astrup Kro fredag den 23. september.

Annonceret indhold

Nyeste