Modtagerne af pengene var inviteret til Aggersund.
Livet her

Vindmøllepenge regnede ned over frivillige: Se her, hvem der modtog

03. februar 2023 kl. 15:00

AGGERSUND: Omkring 40 ildsjæle var samlet i Aktivitetshuset i Aggersund en noget blæsende eftermiddag for at modtage støtte til deres respektive foreninger. Blæsevejret blev dog budt velkommen i netop denne sammenhæng, idet formålet var uddeling af midler til lokalforankring fra Vindpark Thorup-Sletten, der ligger ved Aggersund.

Vindpuljen Thorup-Sletten uddelte i denne omgang kr. 832.500, som er øremærket til projekter i området omkring Vindpark Thorup-Sletten. 

Midlerne uddeles til projekter indenfor henholdsvis 4,2 km og 8 km fra vindparken, henholdsvis i Vesthimmerlands Kommune og Jammerbugt Kommune - og stammer fra indtægten for salg af el fra møllerne i Vindpark Thorup-Sletten i første halvår af 2022.

 Som følge af de høje afregningspriser blev der i denne omgang uddelt den største pulje indtil nu.

Repræsentanter fra Eurowind Energy A/S, som har opført parken, var mødt op for at deltage i uddelingen og sendte rosende ord til foreningsrepræsentanterne for deres frivillighed og den store betydning, de mange foreninger har for lokalområderne.

Det lokale islæt og ”fingeren på pulsen” opretholdes gennem det lokale udvalg med repræsentanter fra de 4 uddelings-zoner, som håndterer ansøgningerne.

I Vesthimmerlands Kommune modtog følgende projekter støtte: Aggersund Idrætsforening - renovering og udvidelse køkken, Aggersund og Omegns Borgerforening - udskiftning og renovering af tagrender, Café Bondestuen - etablering af offentlig legeplads, Løgstør Håndboldklub - opstart af Lykkeliga, Løgstør Padel- og Tennisklub - etablering af en hybridbane, Fjordhaver Løgstør - container til medlemsaktiviteter, Løgstør Golfklub - nye tee sted skilte, Næsborg, Tolstrup og Omegns Borgerforening - slibning samt lakering af gulv, Løgstør Roklub - renovering af klubhus.

I Jammerbugt Kommune modtog følgende projekter støtte: Han Herreds Hestesportsklub - indkøb af PC'ere, Ørebro Landbyråd - etablering af ungdomsklub, Ørebro Boldklub - etablering af en multibane, FIF Fodbold - oppustelig fodboldbane, Manstrup Gadekær - nye borde, DcH Han Herred - etablering af hundetræningsplads, Jammerbugtens Golfklub- udskiftning af 120m lang bro, Bokseklubben Orion - isoleret trailer.

Det fordelagtige niveau for afregningssatser er fortsat til stede, og dette vil igen smitte af på lokalområdet ved de fremtidige uddelinger, som foretages to gange årligt. Næste ansøgningsfrist er 1. maj 2023, hvor de lokale foreningen op til otte km. fra parken igen har mulighed for at søge midler til projekter til gavn for områdets beboere. Der lægges vægt på, at det skal være forholdsvis nemt at søge om midler, således ansøgningsprocessen ikke bliver for omfattende – skema, retningslinjer mv. findes på vindparkens hjemmeside.

Annonceret indhold

Nyeste