Direktør i Vesthimmerlands Forsyning, Morten Aaby Nielsen: Containerne til brændbart affald signalerer ganske enkelt noget, der hører fortiden til - og det gør vi op med nu. Arkivfoto
Livet her

Tiden løbet fra stort og småt brændbart i Vesthimmerland

Fra 1. februar skærpes kravene til sortering på kommunens genbrugspladser

27. december 2021 kl. 10:27

Vesthimmerlændingene kan lige så godt indstille sig på dét: Fra 1. februar 2022 er det slut med at smide affald i de ellers så populære stort og småt brændbart-containere på genbrugspladsen.

- Containerne til brændbart affald signalerer ganske enkelt noget, der hører fortiden til – og det gør vi op med nu, siger direktør i Vesthimmerlands Forsyning, Morten Aaby Nielsen.

I stedet opfordrer Vesthimmerlands Forsyning til, at borgerne i endnu højere grad adskiller, afmonterer og sorterer affaldet hjemmefra, så endnu flere ressourcer i fremtiden kan blive genanvendt.

- Vores undersøgelser viser, at 34 procent af det affald, der i dag lander i stort og småt brændbart, er materialer, der med fordel kan genanvendes.

- Vi skal stoppe med at spørge os selv, om affaldet kan brænde – for det kan det meste jo.

- Til gengæld skal vi spørge os selv, om affaldet kan genanvendes - og består det af to eller flere materialer, lægger vi op til, at borgerne i fremtiden prøver at skille materialerne ad, forklarer Morten Aaby Nielsen.

Fra 1. februar 2022 er det slut med at smide affaldstræ som dette i ”Stort brændbart”-containerne på genbrugspladserne i Vesthimmerland. Privatfoto

På genbrugspladserne i det vesthimmerlandske er der i forvejen 40 containere til genanvendeligt affald, for eksempel hård plast, blød plast, flamingo, træ, jern, pap, elektronik osv..

Derudover bliver der nu opstillet en række særlige sorteringsborde, hvor borgerne kan stå og sortere affald. Ligesom der sættes ind med ekstra bemanding, så vesthimmerlændingene ikke kommer til at savne hjælp til sorteringsarbejdet.

Til restaffaldet vil der fra 1. februar blive opstillet en ny container, beregnet til ”Rest efter sortering”.

De skærpede krav til sorteringen på genbrugspladserne i Vesthimmerland kan forhåbentlig medvirke til, at vi i 2030 når den overordnede målsætning om at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 70 procent.

Nærmere information om de nye sorteringsregler kan fås hos personalet på genbrugspladserne - eller på Vesthimmerlands Forsynings hjemmeside www.vesthimmerlandsforsyning.dk

Store mængder plastic ryger i dag i ”Stort brændbart”-containerne på genbrugspladserne. I fremtiden skal plasticaffaldet sorteres for sig.   Privatfoto
Annonceret indhold

Nyeste