Badning frarådes ikke længere.
Livet her

Skilte fjernet - der må bades igen

Skilte med badning frarådes tages ned - nu sætter kommunen undersøgelser i værk

12. juli 2023 kl. 14:26

VESTHIMMERLAND: Jubiiii! Så kan der bades igen.

Vandhunde med trang til en dukkert i fjorden langs den Vesthimmerlandske Limfjordskyst kan ånde lettede op. I hvert fald i denne omgang.

Se også
Fraråder badning to steder i Limfjorden

Efter en længere periode, hvor badning er blevet frarådet, så viser resultaterne fra målinger ved badestrandene, der netop er kommet, at man nu igen kan hoppe i bølgen blå alle steder i Limfjorden.

Skiltene pilles ned.

- Hvilket selvfølgelig er en dejlig melding efter flere frustrerende men nødvendige meldinger om at have frarådet badning, skriver kommunen på sin Facebookside, hvor det oplyses, at de sidste skilte nu fjernes - og man åbner Illerisøre, Stistrup, Trend, Løgstør, Hessel og Lovns igen.

Så kan der igen bades.

- I løbet af sommeren opfordrer vi jer alle til at holde øje med den fysiske skiltning på strandene, skriver kommunen på siden.

Se også
Kloakvand direkte ud i fjorden: Nu skal det stoppes

Det har været et forhøjet indhold af enterokokker ved badestrandene, der har været årsag til, at badning frarådes i Limfjorden.

Undersøger problemet

Kommunen har nu sat et arbejde i værk for at finde ud af, hvad problemet skyldes. Vesthimmerland har to renseanlæg med udledning til fjorden – et i Stistrup vest for Farsø og et i Løgstør. 

Stistrup Renseanlæg modtager kun spildevand fra separatkloakerede områder, så der kun kommer lidt ekstra vand i skybrudssituationer. 

I forbindelse med seneste skybrud blev der registreret til mindre overløb i Løgstør by. Udledningen blev dog fortyndet mange gange og vindretningen var i vest, og derfor vurderer kommunen det som meget usandsynligt, at det skulle være årsag til de forhøjede bakterieniveauer alle steder. 

I Løgstør og Ranum er separatkloakeringen i fuld gang, og alle byer langs kysten er separatkloakeret. 

I Trend er der ikke kloakeret, og derfor er der ingen spildevandsledninger der kan ske overløb fra. 

En anden årsag kan være, at den meget lange tørkeperiode forud for skybrudshændelserne har gjort jorden dårlig til at absorbere de store mængder regnvand, der er strømmet mere direkte ud i vandløb og dræn. Det afstrømmende vand kan have taget bakterier med sig. Det er også sat flere andre steder i landet, skriver Vesthimmerlands Kommune på facebook, hvor det bliver oplyst, at man er ved at undersøge, hvor bakterierne kommer fra - om det er fra dyr eller mennesker, for på den måde at kunne udelukke nogle forureningskilder. 

Annonceret indhold

Nyeste