Spørping Idrætscenter. Arkivfoto: Claus Søndberg
Livet her

Nyt hold i spidsen for Skørping Idrætscenter

01. april 2018 kl. 06:00

IF Frem Skørping søger 3-5 nye medlemmer til bestyrelsen for Skørping Idrætscenter. Der skal sættes et nyt hold til at lede og udvikle det fine Idrætsanlæg. Interesserede Frem-medlemmer opfordres til at "melde sig på banen".

Den årlige generalforsamling i Skørping Idrætscenter (SIC) blev afholdt søndag den 17. marts.

Formand Erik Dalsgaard beskrev i sin årsrapport, at situationen i SIC er meget stabil med en velfungerende virksomhed, som er udviklet meget gennem årene. I 2017 blev der oprettet et samarbejdsudvalg mellem SIC og Idrætsforeningen Frem Skørping med det formål at skabe et tættere samarbejde mellem SIC og Idrætsforeningen, primært på baggrund af IF Frems anstrengte økonomi ved indgangen til 2017.

Nu hvor IF Frems økonomi er bragt på fode igen, og SIC er velfungerende og stabilt kørende, udtrykte SIC’s bestyrelse på generalforsamlingen ønske om fornyelse i bestyrelsen. SIC’s bestyrelse har været uændret gennem adskillige år, og formanden og nogle af bestyrelsesmedlemmerne ønsker nu at fratræde for at lade fornyede kræfter komme til.

På baggrund af dette ønske kunne det årlige valg ikke gennemføres på generalforsamlingen, og det blev besluttet at henlægge valget af en ny bestyrelse til en ekstraordinær generalforsamling.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer sidder på mandat fra Idrætsforeningen Frem Skørping, og SIC’s afgående bestyrelse overdrager dermed til Frem at finde 3-5 nye medlemmer til bestyrelsen.

Disse kommer på valg ved den ekstraordinære generalforsamling, der bliver indkaldt til snarest.

Frems repræsentanter ved generalforsamlingen arbejder nu på at løse denne opgave.

Den nuværende bestyrelse i SIC vil stå for en smidig overgang til den nye bestyrelse med målsætningen, at der ikke tabes vigtig erfaring, som den nuværende bestyrelse sidder inde med.

Vil du hjælpe med at videreføre og udvikle Skørping Idrætscenter til gavn for byens og omegnens børn, unge og voksne, så tag hurtigst muligt kontakt til en af nedennævnte personer:

Næstformand i IF Frem Skørping, Ernst Christensen, tlf. 40595294 / 98392017. Mail: ernstjensenbread@hotmail.com

Formand i Fodbold-afdelingen, Søren Bojesen, tlf. 29872787 / 98392787

mail: soerenbojesen@hotmail.com

Skørping Idrætscenter varetager: Lokaler til indendørs sport og omklædningsfaciliteter. Tilsyn med udendørs baner. Kridtning af boldbaner. Cafeteria og køkkenfunktion.

Mødelokaler. Private og offentlige fester - madservering.

Annonceret indhold

Nyeste