Arkivfoto: Kim Dahl Hansen <i>Foto: Kim Dahl Hansen</i>
Livet her

Ny affaldssortering på vej i Rebild Kommune: Sådan påvirker det dig

Snart skal maden i sin egen beholder

10. august 2022 kl. 12:49

Madrester i én skraldespand og konservesdåser i en anden. Da en ny affaldsordning er på vej i Rebild Kommune, skal du snart være klar til at ændre dine skraldevaner.

Her kan du blive klogere på, hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvornår du skal stoppe med at blande bananskræl og smørbakker.

Ny beholder til din dør

Den nye affaldsordning forventes at starte fra maj 2023, og den største ændring bliver, at mad- og restaffald skal sorteres hver for sig.

Der er altså stadig lidt tid endnu, men derfor kan det være godt at være forberedt, da en masse spørgsmål kan opstå. Hvordan skal vi få plads til skraldet? Får vi nye containere?

Og ja, da den nuværende indsamlingskontrakt, Rebild Kommune har, udløber i april 2023, vil indsamlingen af mad- og restaffald i to-kammer affaldsbeholdere og to-kammer skraldebiler helt naturligt begynde herefter.

Det betyder også, at den nuværende beholder til dagrenovation ombyttes med en ny to-kammer beholder, hvor der er plads til mad i det ene kammer og restaffald i det andet. Beholderne bringes ud i april 2023, oplyser kommunen.

Ny indsamling

Når den nye ordning starter, vil indsamlingen for affaldet også ændre sig. Hvor du tidligere har været vant til at få hentet affald ugentligt, vil der nu tømmes hver 14. dag.

Beslutningen om 14 dages tømning nedbringer kørsel med renovationsbilerne og dermed mindre CO2-udledning. Alt i alt er ordningen en del bedre for klimaet.

Den separate indsamling og behandling af madaffald vil nemlig også give en lavere CO2-udledning, da andelen af affald til forbrænding bliver væsentligt mindre.

Derudover vil der være en lille besparelse på pengepungen. Gebyret for en standard affaldsløsning for en almindelig enfamiliebolig falder nemlig med 68 kroner om året.

Det skal dog nævnes, at flerfamilieboliger og institutioner får valget mellem uge- eller 14 dages tømning og her vil der være forskel på priserne.

Rebild med på beatet

Du er måske så småt ved at få nok af de konstante ændringer i forhold til, hvordan du skal sortere dit skrald.

Her er den glædelige nyhed, at når den nye ordning starter i maj 2023, er Rebild Kommune helt med på beatet, da borgerne dermed vil sortere i de 10 fraktioner, der blev bestemt af et flertal i Folketinget tilbage i 2020.

Sådan skal du sortere affald

I aftalen fra 16. juni 2020 mellem Regeringen, Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Alternativet var kravet, at danskernes husaffald skulle sorteres i ti kategorier:

1. Madaffald

- Det kan både være rå og tilberedte madvarer såsom brød, kaffegrums eller æggeskaller.

2. Papir

- Aviser, ugeblade, reklamer mm. Papir kan genbruges op til syv gange.

3. Pap

- Cornflakespakke, toiletrullepap mm.

4. Metal

- Dåser, stanniol og andet metal, der ikke indeholder elektronik eller farligt affald.

5. Glas

- Fra syltetøj, vinflasker mm.

6. Plast

- Fryseproser, plastikflasker mm. Det er vigtigt at tømme emballagen for madrester.

7. Tekstil

- Tøjstykker.

8. Drikke- og fødevarekartoner

- Mælke- og juicekartoner uden pant.

9. Restaffald

- Det der er tilbage, når du har sorteret alt det andet fra.

10. Farligt affald

- Batterier, malerbøtter, spraydåser, kosmetik, håndsprit, elpærer.

Danskerne skal ikke til have have ti skraldespande i indkørslen. Noget kan smides i samme skraldespand, hvor det så bliver sorteret fra hinanden på genbrugspladsen. En anden løsning er en opdelt skraldespand, så en skillevæg adskiller mad fra plastik.

Kilde: regeringen.dk

Her blev det besluttet, at reglerne for husholdningsaffald skulle ensrettes mere fra kommune til kommune.

Langt størstedelen af kommunerne har fået dispensation til at indføre reglerne senere, da de nye regler har krævet tid at implementere.

Annonceret indhold

Nyeste