Arkivfoto
Livet her

Jutlander Bank havde et godt første halvår trods corona

Direktør kalder resultat på 111 millioner kroner før skat for tilfredsstillende

19. august 2020 kl. 13:53

- Resultatet, der svarer til bankens senest udmeldte forventninger, anses for tilfredsstillende i den nuværende COVID-19 situation.

Sådan skriver Jutlander Bank i sin halvårsrapport for 2020, der netop er offentliggjort. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Resultatet før skat lyder på 111 millioner kroner mod 207 millioner sidste år. Resultatet efter skat ender på 91 millioner kroner, hvilket er 76 millioner mindre end i 2019.

- Og hvordan kan det så være tilfredsstillende? spørger bankens ordførende direktør, Per Sønderup, retorisk – og svarer selv:

- Resultatet er tilfredsstillende, fordi coronaen har trukket drastisk ned på to enkeltposter, nemlig kursreguleringer og nedskrivninger. Men den grundlæggende forretning er sund, selv om vores udlån viger, forklarer Per Sønderup.

Corona-pandemien ramte børserne globalt først på året og betød for Jutlander Bank negative kursreguleringer for 31 millioner kroner i første kvartal. I andet kvartal rettede kursreguleringerne sig med 42 millioner, så for halvåret endte de med et plus på 11 millioner kroner. Det er dog 44 millioner kroner mindre end for halvåret 2019.

På nedskrivningskontoen havde Jutlander Bank i første halvår af 2019 et plus på 21 millioner kroner på grund af tilbageførte nedskrivninger. Også i første halvår af 2020 stod banken til, netto, at have et plus på nedskrivningsposten. Men på grund af coronaen har bankens ledelse skønnet det nødvendigt at nedskrive 41 millioner kroner til kredittab, der måtte kunne opstå i coronaens kølvand. Dermed udgiftsfører banken netto 18 millioner kroner for første halvår 2020 – svarende til en forringelse på 39 millioner kroner i forhold til året før.

- Med meget få undtagelser har coronaen generelt ikke ramt vores kunder økonomisk endnu, forklarer den ordførende direktør.

- Det er meget svært at forudse, hvordan udviklingen vil blive resten af året, men det er sandsynligt, at vores nedskrivninger på udlån bliver højere, end vi forudså ved årets begyndelse, siger Per Sønderup.

Bankens renteindtægter falder med en million kroner fra første halvår 2019 til første halvår 2020. Det beskedne fald dækker over, at renteindtægterne på bankens udlån er faldet med 14 millioner kroner, mens der er kommet indtægter på 13 millioner til fra negative indlånsrenter.

- Vores udlån er faldet med 200 millioner kroner. Det skyldes blandt andet, at folk bruger af deres indlån til at nedbringe gæld for at undgå den negative indlånsrente. Men det viser også, at vores kunder endnu ikke er pressede af pandemien, siger Per Sønderup.

Det faldende udlån kan også tilskrives, at bankens landbrugskunder er inde i en god gænge og afdrager mere gæld end normalt. Andre erhvervskunder har tillige gjort brug af regeringens hjælpepakker og har derfor ikke haft behov for at skaffe likviditet gennem banklån.

Under corona-nedlukningen af Danmark har banken tilbudt ydelsesfritagelse til privatkunder og forhøjelse af erhvervskreditter til sunde erhvervskunder, der oplever likviditetsmangel. Efterspørgslen har dog været lav.

Trods faldet i udlån stiger bankens forretningsomfang med en lille milliard kroner til 39,7 milliarder. Lægges værdien af formidlede realkreditlån til, er det samlede forretningsomfang steget med 4,8 milliarder til 74,5 milliarder.

- Den høje aktivitet med bolighandler og omlægninger af realkreditlån, som vi oplevede i 2019, er fortsat her i 2020, både blandt eksisterende kunder og takket være de 9.284 nye kunder, der er kommet til siden 30. juni 2019, konstaterer Jutlander Banks ordførende direktør.

Den høje aktivitet har forøget bankens gebyrindtægter med 2,7 millioner kroner til 194,4 millioner.

Netto rente- og gebyrudgifterne viser et fald på 11 millioner kroner til 396 millioner kroner. Her spiller det ind, at udbytteindtægter er faldet med 12 millioner. Det skyldes først og fremmest lavere indtægter fra aktieudbytte i sektorselskaber.

Jutlander Bank kan glæde sig over stadig at stå på et solidt kapitalgrundlag. Banken havde pr. 30. juni 2020 en kapitalprocent på 21,3. Overskuddet for første halvår 2020 er ikke medregnet i kapitalgrundlaget. Hvis resultatet var medregnet, ville bankens kapitalprocent ligge på 21,9.

- Vi har en komfortabel, kapitalmæssig overdækning. Det vil vi også have i årene fremover, konkluderer den ordførende direktør.

Jutlander Banks forventninger til resultatet for hele 2020 har også været corona-ramt.

Da banken offentliggjorde sin årsrapport for 2019 i februar hed det, at banken forventede et årsresultat før skat mellem 225 og 275 millioner kroner.

Da bankens regnskabstal for første kvartal forelå i maj, nedjusterede banken i en selskabsmeddelelse sine forventninger med 50 millioner til intervallet 175-225 millioner kroner.

Denne forventning fastholder banken i sin halvårsrapport.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu