Borgmester Jesper Greth tog det første "spadestik" med gravemaskine og åbnede for vandet til Mastrup Bæk.
Livet her

Hul igennem til Støvrings nye bæk

Borgmester mødte skoleelever og demonstrerede kontrol med tonstung gravemaskine

08. februar 2023 kl. 16:00

STØVRING: Hvis vand kan være påtrængende og virke begejstret, skete det onsdag eftermiddag i Mastrup Bækkens slugt midt i Støvring.

Her slap man højtideligt bækkens vand fri i et nyt leje, der lystigt snor sig ned gennem dalen. 

En fuldvoksen skovl på en gravemaskine hakkede hul i en dæmning, og så fossede det første vand ud på jomfrurejsen ad nye og naturmæssigt langt bedre veje.

Med respekt for øjeblikkets storhed blev gravemaskine styret af kommunens borgmester, Jesper Greth, der iklædt sikkerhedshjelm og gummistøvler trak i styretøjet - vistnok for en sikkerheds skyld overvåget af en autoriseret maskinfører. 

Så er der hul igennem, og vandet flyder for første gang ad sit nye leje gennem slugten.

Rebild Kommune havde også lokket 6.c fra Karensmindeskolen til åstedet ved hjælp af kage og juice. De assisterede med at kyle masser af store sten ned i vandløbet for at styrke åens holdbarhed i svinget. 

Samtidig blev der sat en kæmpe prop i den gamle Mastrup Bæk, som snart løber tør og vokser til.

Frit løb til fisk

Seancen ved Mastrup Bæk markerede, at det store klima- og vandmiljøprojekt i slugten er godt undervejs. 

Regnvandssøer og bæk har hidtil været en og samme vandvej. Det er skidt for fiskene, der skal trække op i åen og passere farlige søer. Og det er skidt for vandmiljøet og i sidste ende Lindenborg Å og dens naturområder, når store regnvejr sender kaskader af vand med skidt og sedimenter gennem bækken og skader det naturlig liv.

Elever fra 6.c på Karensmindeskolen talte med borgmesteren om klima- og naturprojektet tæt ved deres skole.

Den vilde slugt midt i Støvring fremstod før tilgroet. Snart vil den vise sig fra en mere åben side. Træer er fældet for at give et lysåbnet udtryk, der fremmer biodiversitet. Mastrup Å får sit eget, frie løb, mens regnvandet stadig holdes tilbage i bassiner, hvorfra vandet i roligt tempo kan sive til åen.

En af søerne bliver med helt rent vand, der udelukkende fødes med vand fra kilder og altså ikke regnvand fra gader og tagrender.

Mastrup Søerne

  • For flere år siden lå et dambrug ved Mastrup Søerne.
  • Hidtil har der været fire søer i slugten mellem Over Bækken og Mastrupvej. Mastrup Bæk løb igennem søerne.
  • Fremover får bækken sit eget snoede forløb gennem slugten.
  • Søerne erstattes af to nye regnvandssøer, som kan håndtere regnvand fra 112 hektar svarende til 21 procent af Støvring. Søerne bidrager til klimasikring af Støvring. 
  • Projekt Mastrup Søerne koster omkring 20 millioner kroner. 
  • Over halvdelen betales af Rebild Vand og Spildevand A/S og dækker de dele, som har med håndtering af regnvand at gøre. 
  • De resterende dele handler om natur og rekreative områder og finansieres af Rebild Kommune med et tilskud fra EU og staten på 1,4 millioner kroner.
  • Under anlægsarbejdet laver arkæologer forundersøgelser. Der menes at være spor af en gammel vandmølle i området. 

Mastrup Søerne er stadig en vigtig del af klimasikringen i Støvring, efter som 21 procent af byens regnvand løber den vej.

Børn undersøger

Foruden af agere maskinfører måtte borgmesteren også stå skoleret for 6.c fra Karensmindeskolen. Jesper Greth forklarede om arbejdet i slugten.

- Vi laver klimasikring med søer, der kan håndtere vandet, når det regner meget. Og så får åen et frit løb til gavn for fisk og dyreliv, forklarede Jesper Greth, der blev mødt med flere skarpe spørgsmål fra eleverne.

- Børnene har et udmærket kendskab til projektet. Før arbejdet i slugten begyndte, målte elever fra de ældre klasser på vandkvaliteten i forhold til næringsstoffer, og de yngre elever har undersøgt vandløb og søer for indhold af dyr, der fortæller noget om miljøtilstanden, fortæller naturfagslærer Rasmus Skovbo fra Karensmindeskolen.

- Eleverne skal også lave målinger, når det nye område er færdigt. Kommunen følger sikkert også udviklingen, men så kan vi jo kontrollere dem, smiler Rasmus Skovbo.

Det er planen, at der senere skal anlægges en læringszone ved bækken, hvor eleverne kan komme tæt på natur, søer og bæk. 

- Vi er meget spændte på at se, hvordan læringsmiljøet bliver, siger Rasmus Skovbo, der forklarer, at området benyttes meget i skolernes undervisning i naturfagene.

Der vankede juice og kage til 6.c.

Onsdag flød vandet for første gang i den nedre halvdel af den nye Mastrup Bæk. Senere i februar åbnes resten af den nye bæk i den øvre halvdel.

Hele projektet med ny bæk, søer, bypark, stier og broer ventes færdigt til august. 

Se også
Byens nye kinderæg: Søer, vild lille bæk og lækker park
Annonceret indhold

Nyeste