Formanden for Lokalhistorisk Forening Knud Henriksen bød velkommen.
Livet her

Foredrag satte fokus på Løgstørs fremtidige muligheder

03. oktober 2022 kl. 12:00

Til Lokalhistorisk Forenings foredrag om Løgstørs fremtid var 61 medlemmer mødt op for at høre tidligere sparekassedirektør Leif Ørsnæs Christensen fortælle om nogle af de initiativer, som en gruppe løgstørianere gennem de sidste år har arbejdet med. 

Leif Ørsnæs fortalte om de udfordringer, som Løgstør står over for. 

Godt firs ville gerne høre om planerne for byens fremrid.

- Befolkningstilbagegang, tomme butikker og mistede arbejdspladser, hvor mange stadig husker, da der var politistation, psykiatrisk plejehjem, sygehus, slagteri og posthus. Til gengæld har Løgstør mange muligheder, som for eksempel den nye havn, kanalåbningen, nye virksomheder og stort engagement hos mange frivillige. 

- Der er etableret en ny virksomhed, Løgstør Handler ApS, som i øjeblikket arbejder for at tiltrække nye virksomheder og øge bosætningen. Her arbejder man sammen med universiteter, kommunen og EU. Noget helt nyt er, at der snart åbner en Workzone i Den gamle Toldbod, som giver gode muligheder for hjemmearbejdspladser ”væk fra privatadressen”. Her udnytter man erfaringer indhøstet blandt andet i Sverige, i Vorupør og i Klitmøller. Kommende projekter er en ny cykelhandel, fiskebutik og opgradering af eksisterende virksomheder, som kan tilbydes nødvendig sparring, sagde Leif Ørnsnæs. 

Leif Ørsnæs fortalte om de mange tiltag, der er i søen i øjeblikket.

Efter Pavillon Christiansmindes flotte traktement var der mange spørgsmål til Leif Ørsnæs, inden formand Knud Henriksen på alles vegne kunne takke for et særdeles aktuelt indlæg.

De næste aktiviteter i Lokalhistorisk Forening er virksomhedsbesøg, kranselægning og foredrag af personer, som er opvokset i Løgstør.

Annonceret indhold

Nyeste