Sten Gasberg (tv) og Jens Jakob Elmer fra Støvring Tennisklub forventer, at man inden sommerferien kan tilbyde padeltennis i klubben.
Livet her

Folk venter utålmodigt på padelbaner

I mere end to år har Støvring Tennisklub arbejdet på at etablere baner til padeltennis

24. marts 2023 kl. 15:00

Hvis de sidste snubletråde forceres, får Støvring og Bælum før sommerferien to ny baner til padeltennis. Vejen dertil har været svær for Støvring Tennisklub, som har været tæt på at give op.

- Folk spørger hele tiden, hvornår de kan begynde at spille padeltennis. Der er virkelig stor interesse, og der er ingen padelbaner i Støvring, så folk må køre til f.eks. Aalborg, hvis de vil spille, siger Sten Gasberg, kasserer i Støvring Tennisklub.

Klubben har netop fået byggetilladelsen fra Rebild Kommune. Den er sendt i høring, og hvis der ikke kommer indsigelser, begynder arbejdet med at ændre et par gamle, slidte tennisbaner til to nye padelbaner.

Sten Gasberg forventer, at de første padelslag kan slås i slutningen af juni.

De gamle, slidte kunststofbaner skal fjernes til fordel for padelbaner.

Til den tid er det langt over to år siden, at Støvring Tennisklub begyndte sit projekt. Det lykkedes at skaffe finansiering fra fonde og sponsorer, men det var ikke så let at få kommunens tilladelse, fordi man frygter støjgener for de omkringboende.

Siden blev der holdt møder med teknisk forvaltning, der mundende ud i, at Støvring Tennisklub har flyttet placeringen af banerne.

Konsekvensen er, at byggetilladelsen er givet, men i det langstrakte forløb har tennisklubben haft ekstra udgifter til blandt andet støjmåling og jordprøver.

Selv om klubben får tilladelse til at bygge, er det ikke nogen garanti for, at naboer på et senere tidspunkt ikke kan klage over støj fra banerne.

- Men det forventer vi ikke, for beboere i området er vant til al mulig støj fra trafik, kommunens driftsenhed og fodboldbanerne, siger Sten Gasberg.

- Det kom bag på os, at vi pludselig blev mødt med krav om støjmåling, siger Sten Gasberg fra Støvring Tennisklub.

Støvring Tennisklub må låne penge for at nå i mål med finansieringen, men klubben har store forventninger til padelbanerne.

- Vi tror, at vi med tilbuddet om padeltennis får flere medlemmer og dermed flere kontingentindtægter, der kan bruges til at afdrage lånet, siger Sten Gasberg.

Annonceret indhold

Nyeste