Analysen omfatter de to statsanerkendte museer (et af dem er Limfjordsmuseet på fotoet) samt øvrige seks museer.
Livet her

Først var det skoler og plejehjem - nu er det museernes tur

Kommunen sætter analysearbejde i værk

16. august 2023 kl. 13:00
Opdateret kl. 16:01

Skal der laves om på museumsstrukturen i Vesthimmerlands Kommune? 

Måske....

I hvert fald sætter kommunen nu en analyse i værk af den nuværende struktur med otte museer i kommunen - og analysen skal bruges til en vurdering af om der skal ske en eventuel omlægninger.

Det sker, efter at kommunen har haft sat et lignede arbejde i gang på først skoleområdet og siden plejehjemsområdet.

Nu er det så museernes tur til at få en omgang med tættekammen.

DETTE SKAL RAPPORTEN BESTÅR AF

  • 1. Indholdsanalyse af de enkelte museers faglige profil og indhold, økonomi, organisation og rammer.
  • 2. Analyse af lokalarkivernes økonomi og organisering samt anbefaling for fremtidigt niveau og ressourceforbrug.
  • 3. Strategisk analyse og anbefalinger i forhold til de lokale museumsforhold og den generelle museumsstruktur i Danmark.
  • 4. Præsentation af vision for museumsvæsenet i Vesthimmerlands Kommune.

Analysen af museerne kommer til at omfatte samtlige otte museer, som kommunen støtter økonomisk. 

Det gælder de to statsanerkendte museer og de selvejende museer, og vil endvidere inddrage ringborgen Aggersborg og den eventuelle udpegning til Unesco Verdensarv.

De lokalhistoriske arkiver vil også blive analyseret som en del af det samlede kulturarvsområde i kommunen. 

Analysen gennemføres i efteråret.

Følgende museer bliver inddraget:

• Danmarks Cykelmuseum 

• Dansk Nutidsmuseum 

• Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet 

• Limfjordsmuseet (statsanerkendt) 

• Stenaldercenter Ertebølle 

• Vesthimmerlands Museum (statsanerkendt) 

• Himmerlands Kunstmuseum 

• Herregården Hessel. 

Analysen munder ud i en rapport, der skal bruges til politiske drøftelser i starten af  2024 og senere beslutning om strukturen på kulturarvsområdet i kommunen.

Det er Have Kommunikation & PR, der skal stå for arbejdet.

Annonceret indhold

Nyeste