Livet her

Et fristed midt i byen ...

Der drives af frivillige medlemmer af Hadsund Dyrehave

01. juni 2018 kl. 08:47

Hadsund Dyrehave er et dejligt, grønt område, beliggende midt i Hadsund.

I dyrehaven er der dådyr, sika, dværggeder og midt i parken findes en overdækket udsigtsplatform med borde og bænke, hvorfra man har et rigtigt godt vue ud over området.

Dyrehaven ligger ved ved Ringvejen og Gl. Visborgvej i nærheden af Hadsund Egnsmuseum med indgang fra Ringvejen eller fra Rosendals Alle ved Museet.

Hadsund Dyrehaveforening blev stiftet i 1983 af en gruppe lokale initiativtagere. Det startede med en mindre indhegning i engene bag Rosendalssøen, hvor Hadsundegens Museum også er beliggende.

Siden er dyrehaven vokset med et bjælkehus til dyrene, udsigttårn, hvor man kan sidde og nyde sin medbragte madkurv ved bordene. og senere kom et indhegnet areal med geder, hvor børnene kan muntre sig med fodring og kæle for de legesyge geder.

I dag kan man frit vandre ad stien inde i dyrehaven.

Dyrebestanden består af en rudel Dådyr, en rudel Sikadyr samt en mindre besætning af dværggeder.

Foreningen drives af medlemmerne på frivillig basis, og har p.t. 200 medlemmer, hvoraf hele 40 har været med fra stiftelsen af foreningen.

- Vi ønsker, at dyrehaven skal være i fortsat udvikling og håber på tilgang af nye medlemmer, oplyser formand Bent Rytter. - Vort bjælkehus til dyrene og opbevaring af foder er det næste store projekt, idet det trænger til at blive udskiftet, hvilket kræver store midler, så vi søger altid nye medlemmer og donationer.

På hjemmesiden er der mulighed for at tilmelde sig som medlem, hvorefter der vil blive tilsendt et girokort. Det kan naturligvis også bruges som en rigtig god gave idé.

Foreningen har afholdt deres årlige generalforsamling på Færgekroen, hvor formand Bent Rytter bød velkommen, hvorefter Kaj Larsen enstemmigt blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt efter vedtægterne og dermed beslutningsdygtig efter de nye vedtægtsregler.

I sin beretning kom Bent Rytter bl.a. ind på følgende: Dyrene har det godt og trives. Dog har der været et par trælse oplevelser, idet 2 af dyrene er døde p.g.a. henkastet plastikaffald med brødrester, som dyrene har spist og fået forstoppelse, og en af de Sikahjortene - der døde for nylig - var meget afmagret. Det viste, at der var en plasticpose i spiserøret, så vi må på det kraftigste opfordre besøgende til rydde op efter sig.

Vor hjemmeside har nu haft 9.147 besøgende siden start for 2 år siden, så der er absolut interesse for dyrehavens ve og vel.

Udskiftningen med et nyt bjælkehus er ved at tage form. Når vi får tegning og sidste tilbud, går vi i gang med tilladelser og skaffe penge til projektet, der forventes at løbe op i ca. kr. 450.000.

Poul Dausel fremlagde regnskabet for 2017, der viser et overskud på kr. 8.030. Den våde sommer har gavnet vore gødningsudgifter, ligesom ingen hærværk i løbet af året luner i kassen, og overskuddet henlægges i brug ved opførelsen af det nye blokhus.

Standardkontingentet holdes uændret til kr. 100 og familiekontingent kr. 150. Virksomheder betaler kr. 300.

På valg var Bent Rytter og Poul Dausel, der begge blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af: formand Bent Rytter, kasserer Poul Dausel samt Poul Grønhøj Mads Villadsen og Simon Bundgaard.

Thomas Mikkelsen og Jørgen Ivan Jensen blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter, og til posterne som revisorer blev Lis Hald genvalgt og Jørgen Schmidt blev nyvalgt, idet Poul Knudsgaard efter mange års virke som revisor ønskede at stoppe. Niels Kristensen blev nyvalgt til revisorsuppleanter.

Under eventuelt fortalte Bent Rytter lidt om projektet og genvordighederne med opførelsen af et nyt bjælkehus til erstatning for det gamle, 34 årige bjælkehus.

Annonceret indhold

Nyeste